Tullen befrämjar en smidig utrikeshandel

Tullens uppgift är att se till att införseln och utförseln av varor sker kontrollerat och att varorna tullklareras enligt tullförfaranden som följer EU:s och Finlands lagstiftning. Vår verksamhet har kunden i fokus och vi erbjuder lätta, snabba och förmånliga e-tjänster.

Därtill utarbetar och publicerar Tullen Finlands officiella utrikeshandelsstatistik och sammanställer utgående från den olika månads- och andra publikationer avsedda för myndigheter, näringslivet, politiska beslutsfattare och medier.

EU:s yttre gränser i Finland består av landgränserna mellan Finland och Ryssland samt Finland och Norge, och av sjögränsen mellan Ryssland och Finland i Finska viken. Hamnar och flygfält genom vilka trafik inkommer till Finland och går ut till tredje land är också yttre gränser. Varorna rör sig fritt utan tullformaliteter över EU:s inre gränser på samma sätt som de rör sig till exempel från Tammerfors till Kuopio.

Tullens kundgrupper har varierande behov och olika synpunkter på t.ex. vad smidig utrikeshandel förutsätter. Tullen erbjuder alla sina kundgrupper enkla e-tjänster samt rådgivning gällande dem och tullverksamheten överlag. I och med digitaliseringen förbättras också kundernas enhetliga serviceupplevelse.

Till sina nyckelkunder erbjuder Tullen de mest ändamålsenliga tillvägagångssätten, såsom lösningar vid meddelandedeklarering och tillstånd. Tullen för ett nära samarbete med sina Tull+-kunder för att säkerställa en smidig utrikeshandel. Tull+-kunderna bedriver frivillig egenkontroll över sin tullverksamhet och pilottestar nya förfarandesätt och system. För dem är det viktigt att ärenden sköts rätt på en gång.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning