Tullauktion

Tullen ordnar tullauktioner vid behov, vanligtvis ett par gånger om året. Tullen meddelar på förhand på sin webbplats när tullauktioner ordnas samt publicerar en auktionsförteckning där.

Tullen ordnar med stöd av artikel 198 i unionstullkodexen (EU) nr 952/2013 och 80 § i tullagen tullauktioner där man säljer varor som förverkats till staten och varor som av varierande orsaker blivit kvar under tullkontroll. På auktionerna säljs olika typer av varor, dock inte tobaks- och alkoholprodukter och inte heller varor som omfattas av import- eller användningsrestriktioner. Vid tullauktionerna säljs eventuellt också fordon som Tullen har tagit ur tjänstebruk och andra varor. Tullen svarar inte för de auktionerade varornas skick eller kvalitet. Varorna kan varken bytas eller returneras.

Varorna ska betalas vid auktionen

Mervärdesskatt tillkommer på auktionspriset. Momsregistrerade kunder deklarerar momsen till Skatteförvaltningen om det är fråga om ett inköp som anknyter till företagets affärsverksamhet. Av övriga kunder uppbärs momsen på plats. Skattegrunden är enligt 88 § i MomsL varans auktionspris. Varorna ska betalas i sin helhet vid auktionen med bankkort eller kontanter. Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning