TMD - Tullens meddelanden

TMD-meddelandena blev kundmeddelanden 11.9.2017. Läs mer

Informationsbladet Tullens meddelanden (TMD) innehåller cirkulär om tullverksamhet.

TMD-meddelandena kan innehålla hänvisningar till EU:s officiella tidningar. Dessa finns att få i pdf-format i kommissionens EUR-Lex-databas.

TMD-meddelanden från åren 2004–2008

TMD-meddelandena från åren TMD 2004–2008 finns samlade i PDF-filer. I början av varje PDF-fil  finns en innehållsförteckning för hela årets meddelanden och därefter meddelandena i nummerordning.

I PDF-filen kan man använda sökfunktionen (Ctrl+ F).