TMD - Tullens meddelanden

TMD-meddelandena blev kundmeddelanden 11.9.2017. Läs mer

Informationsbladet Tullens meddelanden (TMD) innehåller cirkulär om tullverksamhet.

TMD-meddelandena kan innehålla hänvisningar till EU:s officiella tidningar. Dessa finns att få i pdf-format i kommissionens EUR-Lex-databas.