Tullens restriktionshandbok

Tullens restriktionshandbok tar upp de viktigaste restriktioner gällande import, export och transittransport som övervakas av Tullen.

Restriktionshandboken är indelad i delar enligt de varor som omfattas av restriktionerna och i varje del beskrivs restriktionerna ur Tullens och kundens synvinkel. Delarna har sammanställts i samarbete med den tillstånds- och förvaltningsmyndighet som svarar för delområdet i fråga. Handboken uppdateras av Tullen.

Informationen i restriktionshandboken är av allmän natur och skriven bara i upplysningssyfte. Den ska inte betraktas som juridiskt bindande råd. Informationen är nödvändigtvis inte allomfattande, fullständig eller helt up to date. Informationen kan ändras utan förvarning på grund av ändringar i författningar och andra juridiska handlingar. Aktörerna ska se till att gällande lagstiftning iakttas.

Obs! Vissa delar av handboken har översatts till svenska och nedan finns de svenskspråkiga dokumenten samlade. För att använda handboken i sin helhet, se den finskspråkiga versionen.

 

                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag