Publikationer

Broschyrer

Tullens anvisningar för resande (pdf, 140 kB)

I broschyren Tullens anvisningar till resande tas ändringarna i alkohollagen som trädde i kraft den 1 mars 2018 i beaktande. I anvisningen beaktas de ändringar i tobakslagen som trädde i kraft 15.8.2016.


Införselrestriktioner för resande, 2017 (pdf, 169 kB)

Se uppdaterade anvisningar: Privatpersoner > Resande.


                            


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag