Priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har utfärdat en förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer. I förordningen och i avgiftstabellen som utgör en bilaga till förordningen fastställs Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och deras priser:

  • tullåtgärder
  • Tullens beslut
  • Tullaboratoriets prestationer
  • övriga tjänster.

De avgiftsbelagda prestationerna gällande bil- och punktbeskattning har överförts till Skatteförvaltningen och prestationerna som gäller fordonsklarering har till stor del avskaffats i och med att användningen av elektroniska tjänster blivit allt vanligare.

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan som bifogats till Tullens beslut.

Avgiftstabell för Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag