Organisation och ledning

Tullen leds av generaldirektören. Inom Tullen finns enheter (avdelningarna, Tullaboratoriet, staben, statens intresse- och rättsbevakning, intern revision) samt verksamhetsenheter (funktioner och tullar) som styrs av dessa enheter.

 Inom Tullen finns enheter (avdelningarna, Tullaboratoriet, staben, statens intresse- och rättsbevakning, intern revision) samt verksamhetsenheter (funktioner och tullar) som styrs av dessa enheter.
Till utrikeshandels- och beskattningsavdelningens funktioner hör kundrelationer och skatteuppbörd, statistik samt förtullning.
Bevakningsavdelningens funktioner är analys och underrättelse samt tullbevakning, utredning och företagsgranskning.
Till förvaltningsavdelningens funktioner hör personalförvaltning, ekonomiförvaltning, materialförvaltning, upphandlingar, utbildning, informationsförvaltning och kommunikation.
Tullkontorsavdelningen består av följande tullar: Sjötullen, Flygtullen, Vaalimaa tull, Nuijamaa tull, Imatra tull, Torneå tull och Mariehamns tull.

Tullens ledningsgrupp

Som stöd för Tullens ledning finns en ledningsgrupp som bistår generaldirektören och avdelningscheferna i ledningen av Tullens verksamhet och i beslutsfattandet som gäller allmänna riktlinjer för verksamheten. Ledningsgruppen består av generaldirektören som ordförande samt av Tullens avdelningschefer, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.

Hannu Mäkinen

Hannu Mäkinen, generaldirektör

Jarkko Saksa

Jarkko Saksa, utrikeshandels- och beskattningsavdelningen

Sami Rakshit

Sami Rakshit, bevakningsavdelningen

Maritta Haapasalmi

Maritta Haapasalmi, tullkontorsavdelningen

Hannu Lappi

Hannu Lappi, förvaltningsavdelningen

Pekka Pylkkänen

Pekka Pylkkänen, ekonomidirektör

Mika Parkkonen

Mika Parkkonen, kommunikationsdirektör