Miljö

Tullen har i sitt miljöprogram förbundit sig att minska miljöpåverkan av sin verksamhet och sitt koldioxidavtryck. Tullens miljöprogram har som mål att minska energi- och materialförbrukningen och öka miljömedvetenheten.

Tullen använder WWF:s Green Office som miljösystem för sina kontorslokaler. Tullens kontor i Böle förvaltningscentrum i Helsingfors fick ett Green Office-märke i december 2015.

Utöver miljöprogrammet övervakar Tullen också olika verksamheter som tangerar miljöskydd, t.ex. handel med utrotningshotade djur och växter, transport av farliga ämnen, strålsäkerhet, växthälsa och veterinära kontroller samt avfallsbeskattning.

Tullen har redan tagit ett betydande steg för att minska miljöbelastningen. Elektronisk tulldeklarering har förkortat rutterna vid utrikestransporter av varor. Lokaleffektiviteten genomförs enligt statens lokalstrategi och vid anskaffningar iakttas statens upphandlingsstrategi som beaktar miljösynpunkterna.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning