Internationell financiering som beviljats Tullen

Utöver de anslag som beviljas Tullen i statens budget finansierar Tullen sin verksamhet och anskaffningar genom utomstående finansieringsinstrument, mestadels genom EU:s finansieringsinstrument.  Internationell finansiering beviljas utöver av EU också av nationella och internationella fonder, stiftelser, organisationer och andra statliga ämbetsverk.

Tullens huvudsakliga internationella källor av finansiering har varit Hercule-programmet från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), EU-fonderna för inrikes frågor (ISF-Police och ISF-Borders), ENI-CBC-programmet (European Neighbourhood Instrument-Cross Border Cooperation) samt Eurostat.

2020

SRSP (Structural Reform Support Programme)

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Improving Project Portfolio Management at the Finnish Customs 1.6.2020-31.5.2021. 250 000€ – 250 000€)

2019

ENI-CBC (European Neighborhood Instrument-Cross Border Cooperation)

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Kotka-Hamina hamn 1.6.2019-30.11.2021 (183 500 € – 146 800 €)
 • Vaalimaa 1.5.2019-30.4.2022 (3 272 581 € –  2 618 065 €)
 • Vainikkala 1.3.2019-28.2.2022 (725 806 € – 580 645 €)
 • Imatra 1.3.2019-28.2.2022 (2 595 968 € – 2 076 774 €)
 • Parikkala 1.5.2019-30.4.2022 (145 161 € – 116 129 €)
 • Vartius 1.1.2019-31.12.2021 (384 677 € – 346 210 €)
 • Raja-Jooseppi 1.3.2019-28.2.2022 (475 806 € – 428 226 €)

Eurostat

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Intrastat-uppdateringar enligt EU-förordningen om företagsstatistik (2019-FI-B4468-Intrastat) 2.12.2019-2.1.2021 (278 575 € – 250 717 €)

2018

ISF (Internal Security Funds/EU-fonden för inre säkerhet)

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Anskaffning av RAMAN-spektrometrar 5.2.–31.12.2018 (307 795 € – 230 846 €)
 • Anskaffning av bärbara VIS-utrustningar 1.9.2018–31.3.2019 (42 377 € – 31 783 €)

Eurostat

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – realiserat stöd)

 • Datasäkerhetsauditering av statistiksystem (2018-FI-SECUT-IT) 26.11.2018-21.11.2019 (150 101 € –106 722 €)

2017

Eurostat

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Framtagning av ett nationellt Intrastat-verktyg 9.1.2017–31.12.2017 (70 411 € – 70 411 €)

2016

ISF (Internal Security Funds/EU-fonden för inre säkerhet)

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Underrättelseverksamhet baserad på öppna datakällor 1.8.2016–30.4.2017 (266 000 € – 199 500 €)
 • Anskaffning av GC-FTIR-utrustning 1.7.2016–31.12.2017 (195 000 € – 146 250 €)
 • TOIVO 1.2.2016–31.12.2016 (800 000 € – 600 000 €)
 • Anskaffning av bärbara VIS-utrustningar 1.3.2016–31.12.2016, (100 000 € – 75 000 €)

OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Anskaffning av MobileX, mobil genomlysningsbil, m.m. 1.4.2016–31.12.2017 (2 023 500 € – 1 618 800

Eurostat

Projekt och tidsperiod (totalkostnad – stöd som beviljats)

 • Framtagning av ett nationellt Intrastat-verktyg 11.1.2016–31.12.2016 (21 146 € – 21 146 €)