Vi tar ansvar för miljön

Finland har som mål att vara klimatneutralt före 2035. Tullen har förbundit sig att minska sin verksamhets miljöpåverkan och deltar aktivt i att förebygga klimatförändring genom att utveckla Tullens miljöprogram. Vi vill vara en exemplarisk aktör inom statsförvaltningen och bära vårt ekologiska ansvar.

Vi håller på att utveckla vårt miljöprogram tillsammans med hela personalen som en del av vårt strategiarbete. Vi vill att arbetet för miljön och miljömedvetenheten blir integrerade delar av våra medarbetares dagliga rutiner.  

Tullens miljöbelastning orsakas av lokalerna, anskaffningarna, resandet och verksamheten. Vi utreder utsläppen från dem och tar fram olika sätt att minska miljöbelastningen.  

Varje år förnyar vi vår fordonsmateriel i en riktning mot mindre utsläpp i enlighet med Europeiska unionens direktiv om främjande av energieffektiv materiel. År 2020 tog vi ett stort språng i ansvarsfullheten när 11 av de 19 anskaffade nya fordonen var hybridbilar med mindre utsläpp – tio laddningsbara hybridbilar och en lätthybridbil. Redan 2009 skaffade vi en gasbil för tullövervakningen, och bilen används fortfarande.

Vi bevakar säkerheten hos varor som kommer över gränsen och transport av farliga ämnen samt import av utrotningshotade djur och främmande arter. Tullens bevakningsåtgärder förebygger också spridning av djur- och växtsjukdomar.

Tullanställd styr en lastbil till kontroll.

Flera av Tullens uppgifter hänför sig till miljövård. Bild: Aku Häyrynen / Tullen

Elektroniska tulldeklarationer har förkortat rutterna för utlandstransport av varor. Effektiv användning av lokaler genomför vi enligt statens lokalstrategi, och vid upphandlingar följer vi statens upphandlingsstrategi som beaktar miljöaspekterna.

WWF:s Green Office-miljöledningssystem användes i Tullens största kontorslokal i Böle ämbetscentrum i Helsingfors under åren 2015–2021.