Hållbarhet

Tullens centrala uppgifter har koppling till förverkligandet av samhällsansvar. Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen tar ut skatter och avgifter för import på ett effektivt sätt  

Hållbarhet är en viktig del av Tullens strategi.  Vi vill öka vår samhällspåverkan, iaktta principerna för hållbar utveckling och delta i bekämpningen av klimatförändringen. I vår verksamhet förverkligar vi även jämställdhet, jämlikhet, likvärdighet samt mångfald i arbetslivet. Tullens vision är även att vara en föregångare i miljöansvarsfrågor inom den offentliga förvaltningen. 

Socialt ansvar märks i Tullens rekryteringar, där vi strävar efter förbättrad jämställdhet, jämlikhet och likvärdighet. 

Du kan läsa mer om Tullens hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport: 

Tullens hållbarhetsrapport.