Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN) grundar sig på HS-nomenklaturen, men är mer detaljerad. Den används bland annat i statistikdeklarationerna vid handel inom EU och vid export.

En konsoliderad version av de förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen har publicerats den 29 mars 2019 i den Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 119

Denna konsoliderade version omfattar och ersätter, i lämpliga fall, dem som publicerats i EUT, serie C, fram till den 4 januari 2019.

En rättelse av förordet till den finska konsoliderade versionen har publicerats den 12 april 2019 i Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 136

Förklarande anmärkningar som publicerats efter den konsoliderade versionen i den officiella tidningen, serie C:

EUT C 157, 8.5.2019, s. 12 (Förklarande anmärkningar till undernummer ”4202 91 till 4202 99 Andra” har införts (fodral för skrivmateriel)) 

EUT C 179, 24.5.2019, s. 2 (Förklarande anmärkning till undernummer ”7019 39 00 Andra” som omfattar fleraxliga glasfibertyger har införts och förklarande anmärkningarna till undernummer ”7018 20 00 Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm” har ändrats)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 3 (Förklarande anmärkning till undernummer ”8205 40 00 Skruvmejslar” har införts)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 4–5 (Förklarande anmärkning till ”8544 70 00 Optiska fiberkablar” har ersatts)

EUT C 192, 7.6.2019, s. 25. Sista stycket i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande KN-nummer ”0408 99 80 Andra” har ändrats (pastöriserade flytande fågelägg)

EUT C 248, 24.7.2019, s. 3. På sidan 169 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande nummer ”3004 Medikamenter” har två nya verksamma ämnen med doseringssätt och dygnsdoser lagts till.

EUT C 307, 11.9.2019, s. 4. En text har lagts till på sidan 211 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande KN nummer 4202 91 80, 4202 92 19, 4202 92 98 och 4202 99 00 (resegarderober för transport av kläder)

EUT C 341, 9.10.2019, s. 4. På sidan 34 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text gällande KN-nummer 0305 20 00 (Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake) lagts till och på sidan 81 har en text  gällande KN-nummer 1604 31 00 och 1604 32 00 ( kaviar och kaviarersättning) lagts till.

EUT C 350, 16.10.2019, s. 2. På sidan 64 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text gällande KN-nummer 1008 90 00 lagts till (annan spannmål)

EUT C 387, 15.11.2019, s. 11. På sidan 412 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har text och bilder lagts till som andra stycke till KN-nummer 9503 00 35 och 9503 00 39 (vissa byggklossar) och text och bilder har lagts till i KN-nummer 9503 00 61 ja 9503 00 69 (pussel bestående av kubformade klossar) samt på sidan 413 har text och bilder lagts till i KN-nummer 9503 00 95 ja 9503 00 99 (andra).

EUT C 48, 12.2.2020, s. 6. På sidan 46 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har tabellen i punkt 2 i de förklarande anmärkningarna till kapitel 7, ”GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR”, ersatts.

EUT C 48, 12.2.2020, s. 8. På sidan 161 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har tredje stycket i den förklarande anmärkningen till undernummer ”2933 49 10 Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra” ersatts.

EUVL C 180, 29.5.2020, s. 13. I de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till på sidan 59 gällande undernummer ”0811 90 95 Andra”, ett stycke på sidan 93 gällande undernummer ”2008 30 55 och 2008 30 75 Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och andra liknande citrushybrider” samt ett stycke på  sidan 93 gällande undernummer ”2008 30 90 Utan tillsats av socker”

EUT C 180, 29.5.2020, s. 14. På sidan 102 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till gällande nummer ”2208 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor”

EUT C 211, 26.5.2020 s. 11. Den förklarande anmärkningen till KN-nummer ”2403 99 90 Andra” har ändrats

EUVL C 221, 6.7.2020, s. 4. På sidan 414 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ”9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar” ändrats genom tillägg av text (transparenta ballonger tillverkade av plast som kombinerats/dekorerats med batteridrivna LED-girlander).

EUT C 303, 14.9.2020, s. 2. På sidan 196 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text lagts till i allmänna anvisningar samt på sidan 202 en förklarande anmärkning till KN-nummer ”3926 90 97 Andra slag”-

EUT C 303, 14.9.2020, s. 3. På sidan 316 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en ny text och fotografier lagts till (förvaringsburkar/förvaringslådor av stålplåt i olika storlekar)

EUT C 305, 15.9.2020, s. 2. På sidan 304 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till i de förklarande anmärkningarna till nummer 7210 och 7212 (whiteboardtavla) och på sidan 419 har en förklarande anmärkning lagts till till nummer ”9 610 Skrivtavlor, även försedda med ram” (uteslutning av whiteboardtavlor utan ram enligt nummer 7210 och 7212)

EUT C 383, 13.11.2020, s. 9. På sidan 210 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text och fotografier lagts till i de förklarande anmärkningarna till nummer 4202 (små väskor av plast som är utformade för användning under längre tid)

EUT C 58, 18.2.2021, s. 5. På sidan 386 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text och fotografier lagts till (Kompletterande anmärkning 2, exempel på produkter som omfattas av nummer 9021 och av avdelning XI) och på sidan 389 har texten i den förklarande anmärkningen till undernummer 9021 10 10 ersatts.

EUT C 58, 18.2.2021, s. 7. På sidan 413 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen en förklarande anmärkning (spelkort) lagts till i undernummer 9405 40 00

Läs mer

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning