Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN) grundar sig på HS-nomenklaturen, men är mer detaljerad. Den används bland annat i statistikdeklarationerna vid handel inom EU och vid export.

En konsoliderad version av de förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen har publicerats den 29 mars 2019 i den Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 119

Denna konsoliderade version omfattar och ersätter, i lämpliga fall, dem som publicerats i EUT, serie C, fram till den 4 januari 2019.

En rättelse av förordet till den finska konsoliderade versionen har publicerats den 12 april 2019 i Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 136

Förklarande anmärkningar som publicerats efter den konsoliderade versionen i den officiella tidningen, serie C:

EUT C 157, 8.5.2019, s. 12 (Förklarande anmärkningar till undernummer ”4202 91 till 4202 99 Andra” har införts (fodral för skrivmateriel))

EUT C 179, 24.5.2019, s. 2 (Förklarande anmärkning till undernummer ”7019 39 00 Andra” som omfattar fleraxliga glasfibertyger har införts och förklarande anmärkningarna till undernummer ”7018 20 00 Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm” har ändrats)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 3 (Förklarande anmärkning till undernummer ”8205 40 00 Skruvmejslar” har införts)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 4–5 (Förklarande anmärkning till ”8544 70 00 Optiska fiberkablar” har ersatts)

Läs mer

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning