Tullens digitaliseringsprogram 2015–2020

Världen förändras och Tullen förnyar sig i samma veva. För närvarande pågår det största utvecklingsprogrammet i Tullens historia, Tullens digitaliseringsprogram 2015-2020.

Vid Tullen gör vi ett mycket traditionellt och uppskattat arbete. Vi skyddar samhället och möjliggör en smidig utrikeshandel. Den kraftigt växande näthandeln och globaliseringen ser till att våra tjänster och vår övervakning behövs även i fortsättningen.

Finska tullen klarar sig bra i de internationella jämförelserna och 90 % av våra tjänster är redan digitala. Vi förnyar oss, för vi vill fortfarande vara en av de effektivaste tullmyndigheterna i världen. Den växande näthandeln och varuflödena utmanar oss till att digitalisera de resterande tjänsterna och vi effektiverar vår verksamhet.

Ett nytt tullklareringssystem

Kärnan i Tullens digitaliseringsprogram utgörs av tullklareringssystemet, som vi förnyar så att det motsvarar den nya EU-lagstiftningen. Samtidigt förnyar vi också bakgrundsprogram och -system till tullklareringssystemet. För närvarande harmoniserar alla EU:s medlemsländer sina förtullningssystem.

Enkla e-tjänster

Kunderna förtullar själv sina inköp som de beställt från länder utanför EU. Vi utvecklar enkla e-tjänster och tullanvisningar åt dem, så att tullklareringen går så smidigt som möjligt.

Vi har i vårt digitaliseringsprogram redan t.ex. tagit fram Tullräknaren och Varukodstjänsten Fintaric. I vår publicerar vi en ny e-tjänst för tullagring åt företagen.

I nuläget bygger vi teknologiska förutsättningar för att kunderna ska kunna sköta ärenden med oss när, var och med vilka apparater de så önskar. Vi strävar även efter att säkerställa att våra digitala tjänster är så störningsfria och tillförlitliga som möjligt.

Information på ett effektivt sätt

Arbetet här hos oss på Tullen består alltmer av informationsarbete. Vi behöver effektiva arbetsredskap för varor och för hanteringen av det växande informationsflödet. I Tullens digitaliseringsprogram utvecklar vi som bäst nya analyserings- och rapporteringslösningar åt våra experter.

Vid Tullen finns mycket information som vi nyligen har centraliserat till ett enda datalager. På så sätt effektiverar vi utnyttjandet och delningen av information inom Tullen, och från oss till olika intressentgrupper.

Artificiell intelligens till hjälp

I Tullens digitaliseringsprogram automatiserar vi rutinmässiga arbeten. På så sätt får tullpersonalen mera tid för kunderna och för mer krävande expertarbete.

Vi värdesätter fördomsfria och även modiga idéer från vår personal och våra kunder. För närvarande testar vi om artificiell intelligens kan hjälpa kunden att förtulla rätt. Vi analyserar frågor som kunder ställt till tullrådgivningen och testar om det går att lära en maskin att hjälpa kundrådgivaren.

Tullens digitaliseringsprogram 2015–2020

  • Underlättar cirka 18 000 företags tullklareringsprocesser och närmare 2 000 tullanställdas arbete.
  • Kommer att smidiggöra tullklareringen av varor som hundratusentals kunder beställt via näthandeln.

Redan publicerade e-tjänster och stödanvisningar

  • Tjänsten för statistikdeklarering Intrastat (2017)
  • Vad behöver jag veta om förtullning (2018)
  • Så här förtullar du på nätet (2018)
  • Uppskattning av tullavgift Tullräknaren (2018)
  • Varukodstjänsten Fintaric (2018)

I Tullens digitaliseringsprogram jobbar över 200 experter.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning