Brukstariff

Tullens handbok - THB II

Brukstariffen grundar sig på Europeiska gemenskapens gemensamma tulltaxa (EU:s TARIC-databas, varukoder och tullsatser). Brukstariffen används vid import och export av varor. För alla varor som importeras eller exporteras ska en varukod uppges, eftersom tullbeskattningen av varor och insamlingen av statistiska uppgifter baserar sig på varukoderna.

Uppdatering av brukstariffen

Brukstariffen uppdateras allt efter som ändringsuppgifterna kommer från kommissionen.

Årsskiftet utgör dock ett undantag! Kapitlen 1–99 i brukstariffen uppdateras till att motsvara situationen den 1 januari först under januari–februari, när uppgifterna om suspensioner och kvoter integrerats i TARIC-databasen. Brukstariffen publiceras endast i elektronisk version. Uppdaterade tariffuppgifter kan i början av året hittas i Varukodstjänst Fintaric eller TARIC-databasen.

Kommissionen har publicerat en korrelationstabell om varukodsändringar som börjat gälla från och med 1.7.2019. Öppna Korrelationstabell (excel)


Brukstariff

 

Del 1

Avdelning I - Levande djur; animaliska produkter

Avdelning II - Vegetabiliska produkter

Avdelning III - Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och ol-jor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Avdelning IV - Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Avdelning V - Mineraliska produkter

Avdelning VI - Produkter av kemiska och närstående industrier

Avdelning VII - Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

Avdelning VIII - Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten;reseffekter, handväskor och liknande artiklar, varor av tarmar

Avdelning IX - Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Avdelning X - Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; återanvänt (avfall och förbrukadevaror) av papper eller papp; papper och papp samt varor av papper eller papp

Avdelning XI - Textilvaror

 

Del 2

Avdelning XII - Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspönsamt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

Avdelning XIII - Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glasoch glasvaror

Avdelning XIV - Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller medplätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Avdelning XV - Oädla metaller och varor av oädel metall

Avdelning XVI - Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning avbilder och...

Avdelning XVII - Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

Avdelning XVIII - Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mät-ning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrumentoch apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

Avdelning XIX - Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Avdelning XX - Diverse varor

Avdelning XXI - Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Avdelning XXII - Utförsel av hela industrianläggningar

 

Del 3

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag