Brukstariff

Tullens handbok - THB II

Brukstariffen grundar sig på Europeiska gemenskapens gemensamma tulltaxa (EU:s TARIC-databas, varukoder och tullsatser). Brukstariffen används vid import och export av varor. För alla varor som importeras eller exporteras ska en varukod uppges, eftersom tullbeskattningen av varor och insamlingen av statistiska uppgifter baserar sig på varukoderna.

Uppdatering av brukstariffen

Brukstariffen uppdateras allt efter som ändringsuppgifterna kommer från kommissionen.

Årsskiftet utgör dock ett undantag! Kapitlen 1–99 i brukstariffen uppdateras till att motsvara situationen den 1 januari först under januari–februari, när uppgifterna om suspensioner och kvoter integrerats i TARIC-databasen. Brukstariffen publiceras endast i elektronisk version. Uppdaterade tariffuppgifter kan i början av året hittas i Varukodstjänst Fintaric eller TARIC-databasen.

Kommissionen har publicerat korrelationstabellerna 2020 -2021  preliminär). Öppna Korrelationstabell (xls)

Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning.


Brukstariff

Del 1

Avdelning I - Levande djur; animaliska produkter

Avdelning II - Vegetabiliska produkter

Avdelning III - Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och ol-jor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Avdelning IV - Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Avdelning V - Mineraliska produkter

Avdelning VI - Produkter av kemiska och närstående industrier

Avdelning VII - Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

Avdelning VIII - Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten;reseffekter, handväskor och liknande artiklar, varor av tarmar

Avdelning IX - Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Avdelning X - Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; återanvänt (avfall och förbrukadevaror) av papper eller papp; papper och papp samt varor av papper eller papp

Avdelning XI - TextilvarorKapitel 52 - Bomull (pdf, 587 kB)

Uppdaterad 13.1.2020

Del 2

Avdelning XII - Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspönsamt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

Avdelning XIII - Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glasoch glasvaror

Avdelning XIV - Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller medplätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Avdelning XV - Oädla metaller och varor av oädel metall

Avdelning XVI - Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning avbilder och...

Avdelning XVII - Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

Avdelning XVIII - Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mät-ning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrumentoch apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

Avdelning XIX - Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Avdelning XX - Diverse varor

Avdelning XXI - Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Avdelning XXII - Utförsel av hela industrianläggningar

Del 3

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning