Brukstariff

Brukstariff (Tullens Handbok II) grundar sig på europeiska gemensamma tulltaxa Taric,
som är en databas som upprätthålls av kommissionen.

Brukstariffens kapitel och anmärkningar för kapitel och sektioner kommer att publiceras i pdf-format i varukodtjänsten Fintaric.

Brukstariffen används vid import och export av varor. För alla varor som importeras eller exporteras ska en varukod uppges, eftersom tullbeskattningen av varor och insamlingen av statistiska uppgifter baserar sig på varukoderna. Ändringar i brukstariffen meddelas i kundmeddelanden en gång i månaden.

Korrelationstabellen för Taric-nomenklaturen 

Kommissionen har publicerat korrelationstabellerna 2023 - 2024 version 1 (xls) (23.11.2023). 

Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning.

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning