Ändringar i HS-nomenklaturen

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Europeiska unionens KN-nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur bygger på HS-nomenklaturen. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum, nu för sjätte gången.    

WCO informerar om HS-nomenklaturen och om ändringarna i den på sin webbplats. Information om WCO:s handböcker om HS-nomenklaturen och om användarrättigheter till HS-databasen.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2017. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017 (pdf)

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2012. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

OBS! Sammanställningen har uppdaterats. Ändringarna är märkta med #.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012 (pdf), uppdaterad

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning