Ändringar i HS-nomenklaturen

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Europeiska unionens KN-nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur bygger på HS-nomenklaturen. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum.

På WCO:s webbplats finns information om HS-nomenklaturen och ändringarna i den (på engelska). På webbplatsen finns också en databas där HS-nomenklaturen ingår (WCO Trade Tools).

Ändringar i HS-nomenklaturen 2022

Det har publicerats en sammanfattning med fyra delar om ändringarna i HS-nomenklaturen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

I den första delen, dvs. inledningen, berättas om hur nomenklaturen upprätthålls och vad som ligger bakom förändringarna.
Andra delen innehåller de ändringar som görs i nomenklaturen. 
I den tredje delen finns länkar till korrelationstabellerna 2022‒2017 och 2017‒2022 samt läsanvisningarna för tabellerna.
Den fjärde delen innehåller förteckningar över utgående undernummer (bilaga A), nya undernummer (bilaga B) samt över undernummer for vilka nummerkoden inte ändrats fastän varuomfattningen har ändrats (bilaga C).

Inledning
Ändringar i nomenklaturen
Korrelationstabeller
Nya och utgående varukoder och varukoder med en ny omfattning

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2017. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2012. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

OBS! Sammanställningen har uppdaterats. Ändringarna är märkta med #.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012, uppdaterad

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning