Ändringar i HS-nomenklaturen

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Europeiska unionens KN-nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur bygger på HS-nomenklaturen. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum, nu för sjätte gången.    

WCO informerar om HS-nomenklaturen och om ändringarna i den på sin webbplats. Information om WCO:s handböcker om HS-nomenklaturen och om användarrättigheter till HS-databasen.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2017. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017 (pdf)

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2012. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

OBS! Sammanställningen har uppdaterats. Ändringarna är märkta med #.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012 (pdf), uppdaterad

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag