Tullen som arbetsplats

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen uppbär också varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna. På Tullen arbetar cirka 1 900 experter inom tullbranschen på olika håll i Finland.

Vi arbetar med uppgifter som tullklarering, tullbevakning och beskattning samt är med och utvecklar lagstiftningen i Finland och i EU. Vi producerar också datasystem som gör den elektroniska utrikeshandeln smidigare. Vid Tullen kan du arbeta bland annat med uppgifter gällande brottsbekämpning eller företagsgranskning eller på Tullaboratoriet.

Lediga befattningar vid Tullen publiceras i statsförvaltningens gemensamma Valtiolle.fi-tjänst. Platsannonserna och länkar till annonserna i Valtiolle.fi-tjänsten finns också på Tullens webbsida Lediga arbetsplatser. I Valtiolle.fi-tjänsten kan du också läsa vad tullproffsen berättar om sitt arbete och sina erfarenheter vid Tullen.

Du kan utbilda dig vid Tullen

Uppgifterna inom tullbranschen varierar från grunduppgifter till expertuppgifter, och vi förväntar oss att arbetssökande har lämplig utbildning för den lediga befattningen. Man kan inte söka direkt till Tullskolan. Alla nyanställda vid Tullen får utbildning efter rekryteringen.

Varje tullanställd genomgår Tullens yrkesinriktade grundutbildning, vars längd beror på arbetsuppgiften. Efter grundutbildningen kompletterar och fördjupar man sitt kunnande genom kortare utbildningar som stöder ens arbetsuppgifter. Vi utbildar vår personal i genomsnitt över sex arbetsdagar per år.

Välbefinnande i arbetet är viktigt för oss

Tullens värderingar, dvs. yrkeskunnighet, tillförlitlighet, servicevillighet och respekt för individen, styr Tullens verksamhet på alla nivåer av organisationen. För oss är det viktigt att främja och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet genom ledarskap, chefsutbildning och arbetsgemenskapsträning. Vi gör regelbundet undersökningar om arbetshälsan och omsätter resultaten till praktiska åtgärder genom vilka vi förbättrar välbefinnandet i arbetet tillsammans med personalen.

Av de anställda vid Tullen är 46,8 procent kvinnor och chefspositionerna är också jämt fördelade mellan kvinnor och män.

Över hälften av Tullens personal arbetar med operativa uppgifter som gäller tullklarering, tullbevakning och brottsbekämpning. Största delen av dessa personer utför skiftarbete vid tullkontor på olika håll i Finland. I expertuppgifter tillämpar man flexibel arbetstid som underlättar samordnandet av arbete och privatliv och i största delen av uppgifterna är det också möjligt att distansarbeta.

Beakta följande

Vi erbjuder våra anställda

  • högklassig företagshälsovård
  • möjlighet att utbilda sig och utveckla sitt kunnande
  • möjlighet till arbetsrotation och internationellt tjänstemannautbyte
  • en motions- och kulturförmån
  • möjlighet till subventionerad lunch
  • möjlighet att delta i motionsverksamhet och -evenemang som erbjuds av arbetsgivaren
  • möjlighet att skaffa ett programpaket till din hemdator till ett förmånligt pris.

Vid Tullen tillämpas ett lönesystem där uppgifterna har indelats i 18 kravnivåer. På lönen inverkar utöver uppgiftens kravnivå också den individuella arbetsprestationen.

Storleken på den individuella lönedelen varierar mellan 8 och 44 procent. En individuell lönedel på 32 procent har fastställts för en bra prestationsnivå som motsvarar målsättningarna och förväntningarna. För vissa uppgifter betalas också ett omständighetstillägg som utgör högst 4 procent av kravdelen.

Uppgiftsrelaterade lönedelar från och med 1.4.2019

 

Kravnivå Uppgiftsrelaterad lönedel €/månad Exempel: bra prestationsnivå 32 %
7 1 827,18 2 411,88
8 1 880,68 2 482,5
9 1 947,22 2 570,33
10 2 042,93 2 696,67
11 2 174,2 2 869,94
12 2 290,92 3 024,01
13 2 446,37 3 229,21
14 2 648,41 3 495,90
15 2 870,88 3 789,56
16 3 094,41 4 084,62
17 3 332,95 4 399,49
18 3 592,28 4 741,81
19 3 927,89 5 184,81
20 4 259,97 5 623,16
21 4 653,45 6 142,55
22 5 082,5 6 708,9

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag