Ge respons och ta initiativ

Du kan ge respons och ta initiativ för att förbättra våra tjänster och vår verksamhet. Vi behandlar din respons så snart som möjligt.

Du kan ge respons anonymt, men om du vill ha ett svar på din respons ska du ange dina kontaktuppgifter i slutet av blanketten. Skriv inte några andra personuppgifter på blanketten, till exempel din personbeteckning eller hälsouppgifter.

Fält som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.
 

Vad gäller din respons?

E-postadress eller telefonnummer, om du vill ha ett svar

Kundresponsen förvaras i högst två år, därefter raderas kundens namn och kontaktuppgifter för arkivering av responsen. Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen.

Behöver du tullrådgivning?

Du kan inte sköta ärenden med Tullen via responsblanketten. Om du har frågor om skötseln av tullärenden, ska du kontakta tullrådgivningen. Vi hjälper dig gärna.

Fråga Tullrådgivningen

Behöver du information om utrikeshandelsstatistik?

Se de vanligaste frågorna och svaren gällande utrikeshandelsstatistik

                            


Nyckelord Respons Respons