Arbetshälsan är viktig för oss

Våra värderingar, dvs. yrkeskunnighet, tillförlitlighet, servicevillighet och respekt för individen, styr vårt arbete på alla nivåer av organisationen. För oss är det viktigt att främja och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet genom ledarskap, chefsutbildning och arbetsgemenskapsträning.

Vi främjar arbetshälsan, arbetsförmågan och en smidig arbetsvardag. Detta gör vi i samarbete med arbetstagaren, chefer, experter inom organisationen och bl.a. genom företagshälsovårdens åtgärder. Vårt mål är att genom olika åtgärder främja arbetsförmågan och arbetshälsan under hela yrkeskarriären. Vi mäter årligen arbetshälsan genom en undersökning om personalens nöjdhet och omsätter resultaten till praktiska åtgärder genom vilka vi förbättrar arbetshälsan tillsammans med personalen.

I expertuppgifter tillämpar vi flexibel arbetstid som underlättar samordnandet av arbete och privatliv, och i största delen av uppgifterna finns det också möjlighet till smidigt distansarbete.

Den uppdaterade modellen för arbetsförmågan stöder arbetshälsan

År 2019 införde vi en uppdaterad modell för stöd av arbetsförmågan med vilken vi stöder arbetsförmågan hos tullanställda tillsammans med företagshälsovården. Vem som helst som arbetar vid Tullen kan visa omtanke och ta upp en annan anställds arbetsförmåga och ork i arbetet för diskussion. Chefens uppgift är att tillsammans med den anställda ha ett samtal om arbetsförmågan med anledning av tidiga larmsignaler eller sjukfrånvaro. Vid samtalet går man igenom bakgrunden till situationen, behövliga åtgärder och uppföljning för att stöda arbetsförmågan. Samtalets huvudpunkter antecknas i blanketten för samtal om arbetsförmågan.

Vi stöder arbetshälsan genom träningar och utbildningar med följande teman: modellen för stöd av arbetsförmågan, arbetsgemenskapens funktionalitet och utredning av konflikter samt många andra teman kring arbetshälsan för anställda, chefer och representanter för personalen. I workshoppar och grupphandledningar samt vid träning av individer kartläggs metoder för att främja arbetshälsan och en smidig arbetsvardag.

Rekreationsverksamhet som stöd för arbetshälsan

Tullens idrottsklubb (Tullin Urheilukerho ry) och dess 15 lokala medlemsföreningar i samarbete med Tullen uppmuntrar personalen till frivillig motion. Målet med idrottsklubbens verksamhet är att utveckla och upprätthålla personalens fysiska och psykiska arbetsförmåga samt att främja gemenskapen. Utöver de grenspecifika sektionernas verksamhet ordnar medlemsföreningarna årligen olika motionstävlingar och -jippon, motionseftermiddagar samt Tullens vinter- och sommarmästerskap. Motions- och idrottsevenemangen är mycket populära bland tullanställda.

Till exempel har idrottsmästerskapen, som har ordnats regelbundet sedan år 1958, årligen nästan 400 deltagare. År 2019 ordnades de 61:a vintermästerskapen i Fredrikshamn och sommarmästerskapen i Vanda. Grenar där man inte tävlar, såsom skidtur i spår och terrängvandring, var bland de mest populära grenarna i mästerskapen. Finska tullen har också deltagit aktivt i internationella tävlingar och evenemang som ordnats av European Customs Sports Association (ECSA).

Tullverkets Semesterstödstiftelse (Tullilaitoksen Lomatukisäätiö, grundad år 1963), som drivs av tre olika personalorganisationer och Tullen, hyr ut tre semesterställen för personalen: den tidigare tullstationen i Degerby på Åland, gränsbevakningsstationen i Laikko i Rautjärvi kommun och båtbasen i Puumala. Stiftelsen har också ett avtal om användning av tyska tullens semesterställen. Stiftelsens utrymmen är ett förmånligt semesteralternativ. Personalorganisationerna och några av idrottsklubbens lokala medlemsföreningar har också semesterstugor och -andelar, som medlemmarna kan hyra förmånligt.