Tullen som arbetsplats

Vi främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Vi uppbär också varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna. Vi är cirka 1 900 experter inom tullbranschen på olika håll i Finland.

Vi arbetar vid tiotals olika verksamhetsställen, i huvudstadsregionen samt bl.a. i Åbo, Tammerfors, Villmanstrand, Uleåborg och Torneå.Du träffar oss också vid Finlands landsgränser, i hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats.

År 2019 arbetade största delen av de tullanställda inom tullklarering, skatteuppbörd, tullbevakning, brottsbekämpning eller företagsgranskning. Vi har också statistikexperter, som svarar för den offentliga utrikeshandelsstatistiken.Kemister och laboranter på Tullaboratoriet säkerställer importprodukternas säkerhet.

Tullanställda arbetar också bl.a. vid ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen, vid kommunikationen, inom kundservice och i undervisningsuppgifter.

Kvinnor och män i olika åldrar

Av de anställda vid Tullen är cirka 45 procent kvinnor. Hälften av våra sakkunniga är kvinnor och var tredje chef är kvinna. Hos oss jobbar människor i olika åldrar, från sådana som är i början av arbetslivet till sådana som snart går i pension. Detta möjliggör överföring av tyst tullkunskap från en kollega till en annan och utvecklar samtidigt vår verksamhet.

Vi är stolta över att största delen av de tullanställda, cirka 95 procent, arbetar i ordinarie tjänsteförhållande.

Vi upplever att det är värdefullt med nya förmågor i vår arbetsgemenskap – de är faktiskt ett livsvillkor för vår organisation.

Vi söker bra typer som kan sin sak

År 2019 hade vi nästan 300 intressanta lediga arbetsplatser på olika håll i Finland, och vi fick tusentals ansökningar till dem. Vi uppfattas som en uppskattad och attraktiv arbetsplats. För varje ny rekrytering gör vi ett stort jobb över enhetsgränserna, och vi önskar varje ny anställd varmt välkommen att arbeta med oss.

Välkommen att jobba hos oss. Vid Tullen får du göra ett arbete som är viktigt för samhället.