Våra lediga arbetsplatser

Vi har intressanta lediga arbetsplatser på olika håll i Finland. Kom och gör ett meningsfullt arbete vid Tullen!

Alla lediga arbetsplatser vid Tullen publiceras i statsförvaltningens gemensamma Valtiolle.fi-webbplats. Närmare uppgifter om en ledig arbetsplats hittar du i platsannonsen. Du kan söka en arbetsplats via länken till ansökningsblanketten i annonsen. För att söka behöver du koder till valtiolle.fi-systemet. Du kan redigera din ansökan under ansökningstiden och också använda dig av den för senare ansökningar. Fyll i ansökningsblanketten noggrant och bifoga de behövliga bilagorna till den, så att vi kan bedöma hur din kompetens motsvarar de kriterier som angetts i annonsen. När du har lämnat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-post, och kort efter att ansökningstiden har gått ut får du närmare information om tidtabellerna för rekryteringen.

Just nu har vi följande lediga arbetsplatser: