Hoppa till innehåll

Kompetensområdet för tullbevakning

Yrkesexamen inom tullbranschen kan studeras genom läroavtal inom kompetensområdet för tullbevakning och kompetensområdet för tulltjänster. Elisa, som studerar inom kompetensområdet för tullbevakning, delar här med sig av sina erfarenheter om resan mot kompetens som tullinspektör.

Elisa Tuunanen inledde sina studier för Yrkesexamen inom tullbranschen i januari 2020. Hon studerar inom kompetensområdet för tullbevakning, vilket ger henne goda förutsättningar att utföra tullinspektörens mångsidiga uppgifter.

Utbildningen började med en orienteringsperiod, under vilken hon fick lära sig grundläggande uppgifter om Tullen och verktygen som behövdes vid studierna. Den cirka tre veckor långa orienteringsperioden ordnades i Böle i Helsingfors, varefter Tuunanen begav sig till sin arbetsplats vid Parikkala gränsövergångsställe.

Examen inom kompetensområdet för tullbevakning består av fyra utbildningshelheter. Dessa är övervakning av trafikflödena, varukännedom, import och kontroll av varor samt export och transitering. Utbildningshelheterna genomförs en i taget på ett mycket pragmatiskt sätt. Varje helhet inleds med teoristudier, som åtföljs av praktik tillsammans med en utsedd handledare på arbetsplatsen. Efter praktiken ger studeranden ett yrkesprov på sitt kunnande.

”Yrkesprovet är i praktiken en normal arbetsdag, som utvärderaren av provet iakttar. Jag fick på sätt och vis undervisa i hur arbetet utförs och därigenom framhäva mitt kunnande”, berättar Tuunanen.
 

Nytta av mångsidig bakgrund

Tuunanen har tidigare utbildat sig till socionom och hon har arbetat med många olika uppgifter. Tuunanen blev bekant med tullbranschen i samband med att hon studerade till kombinationsfordonsförare, och när en lämplig tullinspektörstjänst lediganslogs i Parikkala kunde hon inte låta bli att söka den.

Tuunanens mångsidiga bakgrund visade sig vara till nytta vid ansökningsfasen. För tjänsten krävdes kunskaper i svenska, vilka Tuunanen hade inhämtat medan hon studerade på yrkeshögskola. Hon hade också utfört frivillig militärtjänstgöring, vilket sågs som en god erfarenhet med tanke på tullinspektörens krävande uppgifter. Tuunanen påpekar att man kan ha nytta av allt man tidigare lärt sig.

”I tullbevakningsuppgifterna samtalar vi med kunderna, t.ex. med förare och resenärer. Jag kan grunderna i ryska, vilket har varit till nytta i mitt arbete. Jag upplever att mina tidigare studier har varit till gagn för mig då jag fått min läroavtalsplats och utfört mina arbetsuppgifter”, konstaterar Tuunanen.

Bemästrande av nytt yrke

Man studerar också under arbetspraktiken och studeranden för en studiedagbok. Närstudieperioderna i Böle förutsätter resande och tidvis även övernattning i Helsingfors, men Tullen ersätter kostnaderna för dessa till studeranden.

Tuunanen prisar läroavtalsutbildningen som ett trevligt och enkelt sätt att lära sig ett yrke. Examen är en mångsidig helhet, men genomförandet av en utbildningshelhet i taget och den rikliga mängden praktik har hjälpt henne lära sig fort. För studierna betalas lön, eftersom en stor del av utbildningen utgörs av praktiskt arbete.

Tuunanen har för avsikt att på sommaren ge sig i kast med den fjärde utbildningshelheten, dvs. export och transitering av varor. Examen hägrar i slutet av år 2021. Läroavtalsstuderande intjänar semesterdagar enligt tjänstekollektivavtalet och Tuunanen tänker njuta av en lång semester i sommar.

”Som trebarnsmamma är det inte så lätt att få de praktiska arrangemangen att löpa under sommaren utan semester. Men det skadar ju inte heller med en liten paus i att hela tiden lära sig nytt”, skrattar Tuunanen.