Hoppa till innehåll

Karriärhistorier

Vid Tullen arbetar cirka 1 900 personer med mångsidiga uppgifter runtom i Finland. Uppgifterna varierar från grunduppgifter till krävande expert- och chefsuppgifter. Vi arbetar t.ex. inom tullklarering, skatteuppbörd, tullbevakning, brottsbekämpning och företagsgranskning. Vid Tullen finns sakkunniga bl.a. inom statistik, informationsförvaltning, kundservice, kommunikation och förvaltning samt kemister och laboranter. Tullanställda arbetar också i undervisningsuppgifter.

På bilden hunförare.

Övervakning av den ökande trafiken

Vi övervakar varor och människor vid vårt lands gränser, i hamnar och på flygplatser. Dygnet runt, obemärkt, men noggrant. Vi utbildar våra anställda för alla arbetsuppgifter, och vi ser till att deras kompetens utvecklas kontinuerligt.

Bekanta dig med Jukkas arbete som hundförare.

På bilden jurist.

Djup expertis

Vid Tullen arbetar sakkunniga inom ekonomi, teknik, kommunikation, förvaltning och många specialområden. Vi utvecklar våra system, granskar företag, övervakar utrikeshandeln, uppbär varuskatter och bekämpar brottslighet.

Bekanta dig med Askos arbete som jurist.

På bilden Katja

Forskningsarbete för finländarnas säkerhet

Våra toppexperter vid Tullaboratoriet gör riskbedömningar, stickprov och kvalitetsundersökningar. Vi undersöker livsmedel, konsumtionsvaror, bränslen, narkotika och läkemedelssubstanser, och vi fungerar också som nationellt referenslaboratorium.

Bekanta dig med Katjas arbete som laboratorieanalytiker.

På bilden Anu Autio

Bidra till ett säkert samhälle

Näthandeln ökar, det behövs flera digitala tjänster och bevakningen av EU:s inre gränser effektiveras. Vid Tullen kan du utveckla informationssystem, bygga upp smidigare tjänster och skapa nya lösningar.

Bekanta dig med Tullens informationsförvaltning.

 

.

På bilden Kati.

I digitaliseringens framkant

ICT-arbetet vid Tullen tar dig till handelns, företagens och näringslivets centrum. Du gör ett betydelsefullt arbete, som anknyter till säkerhet och övervakning, och du är med och utvecklar ännu snabbare och smidigare digitala tjänster.

Bekanta dig med Katis arbete som testchef.

 

Viestintäharjoittelija Laura Kankaansyrjä Tullimuseolla

Praktiken ger goda erfarenheter för framtiden

Laura arbetar vid Tullens kommunikation, och i sitt arbete koncentrerar hon sig på historiekommunikation och olika uppgifter som gäller Tullmuseet. Praktiken har stött studierna och varit en meningsfull erfarenhet som helhet. Efter hennes examen hoppas hon att hon ska få ett långvarigare jobb, där hon kan kombinera museiarbete och skrivande. Av detta har hon fått bra erfarenhet på Tullen.

Bekanta dig med Lauras praktiken