Hoppa till innehåll

Tullrådgivning för företag, Åland

På den här sidan hittar du sammanställd information om hur du kan ta kontakt vid frågor om deklarationer som gäller Åland.

Välj rådgivningsnummer enligt ämnet din fråga gäller.


Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).
Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och andra EU-länder än Finland
  • handeln mellan Åland och länder utanför EU.
Situationen för importdeklarationer under handläggning som gäller Åland
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6qanyn99Tglox1jZrxncf

Du kan ställa frågor om dina redan inlämnade importdeklarationer som gäller Åland och som handläggs av Tullen.


Säker e-post

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post