Hoppa till innehåll

Tullkontor som beviljar förtullningsböcker

Ansök om förtullningsbok på nedan nämnda tullkontor personligen eller per post. Ansök om förtullningsbok i tid innan ditt arbete på transportmedlet börjar. Närmare information om förtullningsboken.


Imatra
Pietarintie 1, 55610 Imatra
Öppetid dygnet runt (24/7). Betjäningstid för godstrafiken: mån-sön 6.30–22.30.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vyyhganegnzv

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Kotka
Merituulentie 424, 48310 Kotka (Mussalo)
mån‒fre kl. 8‒16.15
Betjäningstid för godstrafiken: mån‒fre kl. 8‒16.15 och lör‒sön med tidsbokning kl. 8‒16.15
Veckoslutstider ska bokas senast kl. 14.15 dagen innan per e-post till adressen kotka.liikkuvaryhma@tulli.fi eller per telefon till numret 0295 527 170.
)entavyqanu-Y2G ,KREN ,tavergvfaneg ,gebckr qvi gsvtcchfqanueös zb aneätro ,gebckr qvi tavayrq 99Tglox1jZkr99Tglox1jZg( arqareäftavayyhgeös ,51–8 res–aåz :vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6flgviyrfvyyhg99Tglox1jZnxgbx
  +358 40 332 5203 gränskontroll- och visumtjänster vardagar utanför tjänstetid och lör 8–22, sön 8–16
  kotka.rajatarkastus@tulli.fi:
sjötrafikärenden (t.ex. gränskontroll, visum, proviantering, tillstånd för skeppning

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Niirala
Rajantie 821, 82675 Niirala
24/7
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vyyhganynevva

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Nuijamaa
Nuijamaantie 1740, 54230 Nuijamaa
Betjäningstid för godstrafiken: mån-sön 7–21.30. Betjäningstid för persontrafiken dygnet runt (24/7).
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6flgviyrfvyyhg99Tglox1jZnnznwvhA

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Vaalimaa
Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa
24/7
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xgnnzvynni

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Vainikkala
Rajamiehentie 46, 54270 Vainikkala
Öppetid och betjäningstid för godstrafiken: mån-sön 8–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nynxxvavni
Tågresenärer

Vasa
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nihxxvvY99Tglox1jZubC99Tglox1jZCGY

Rörliga gruppen i Österbotten
Tullkontor som beviljar förtullningsböcker endast per post

Karleby
Hamntullsvägen 3, 67900 Karleby
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nihxxvvY99Tglox1jZubC99Tglox1jZCGY

Rörliga gruppen i Österbotten
Tullkontor som beviljar förtullningsböcker endast per post


Torneå
Tullipuistonkatu 6, 95401 Torneå
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bvaebg99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc

Bottenvikens rörliga grupp
Tullkontor som beviljar förtullningsböcker

Uleåborg
Poikkimaantie 16, 90400 Uleåborg
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyhb99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc

Bottenvikens rörliga grupp
Tullkontor som beviljar förtullningsböcker

Kuusamo
Lämsänkyläntie 453, 93700 Kuusamo
mån–fre 9–16
Betjäningstider för godstrafik: mån–fre kl. 9–16 endast med tidsbokning. Tidsbokning per e-post till ptp.kuusamo@tulli.fi eller per telefon till 0295 527 014.
Boka betjäningstiden minst två timmar i förväg. Om du bokar tid till kl. 9 följande morgon, ska du boka tiden senast kl. 14.15 dagen innan.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznfhhx99Tglox1jZcgc
Raja-Jooseppi
Rajajoosepintie 4580, 99800 Ivalo
mån–fre 8–18, lör–sön 9–17
Betjäningstid för godstrafiken: med tidsbokning mån-fre kl. 8–18, lör–sön kl. 9–17
Tidsbokning per e-post till ptp.rajajooseppi@tulli.fi eller per telefon till 0295 527 026
Boka betjäningstider minst två timmar i förväg. Om du bokar tid till kl. 8 följande morgon, ska du boka tiden senast kl. 14.15 dagen innan.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vccrfbbwnwne99Tglox1jZcgc
Salla
mån–fre 8–18, lör–sön 9–17
Betjäningstid för godstrafiken: mån-fre kl. 8–18, lör–sön kl. 9–17
Tidsbokning per e-post till ptp.salla@tulli.fi eller per telefon till 0295 527 027
Boka betjäningstider minst två timmar i förväg. Om du bokar tid till kl. 8 följande morgon, ska du boka tiden senast kl. 14.15 dagen innan.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nyynf99Tglox1jZcgc

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort

Vartius
Kostamustie 6161, 88930 Lentiira
Öppetid och betjäningstid för godstrafiken: mån–sön 7–21

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort


Mariehamn
Gatuadress: Hamnterminalen, Hamngatan, 22100 Mariehamn
Postadress: PB 40, AX-22101 MARIEHAMN, ÅLAND
mån–fre 12–16.15 Tullklarering även vid m/s Rosellas ankomster och avgångar (undantaget morgonfärjans avgång)
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
skattegrans@tulli.fi:
Skattegränsrådgivning på Åland

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort


Sjötullen – Västra terminalen – T1
Gatuadress: Stillahavsgatan 8, 00220 Helsingfors
Postadress: PB 512, FI-00101 HELSINGFORS
24/7
Flygtullen – Helsingfors-Vanda
– Flygpassagerare
Postadress: PB 512, FI-00101 HELSINGFORS
24/7: tullövervakning, kontroller vid flygtrafik
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabiynibgary

Förtullningsböcker i passagerarterminalen 2B
Inga förfrågningar om paket