Hoppa till innehåll

Telefonväxel, registratorskontor och arkivtjänster, inköpsfakturor


Växel
mån–fre 8–16.15

                            

Registratorskontor och arkivtjänster
Gatuadress: Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 512, 00101 Helsingfors
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Registratorskontoret besvarar frågor om inlämning av handlingar. 

Det kan ta flera dagar att få ett svar på frågor som skickas per e-post. Vid brådskande frågor, ta kontakt per telefon, Facebook, X eller via chattboten. 

Rådgivningstjänsterna för privatpersoner erbjuder allmän rådgivning i tullärenden.

Du kan lämna handlingarna i postlådan vid hissarna i andra våningen mån–fre 8–16.15. Handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen. Du kan tillkalla en tulltjänsteman för mottagningskvittens.

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs mer i anvisningarna för användning av säker e-post.


Faktureringsuppgifter för Tullens inköpsfakturor

Tullen tar emot, handlägger och arkiverar sin inköpsfakturor endast som nätfakturor.  Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen.

Vänligen skicka era fakturor som nätfakturor via statsförvaltningens nätfakturaoperatör OpusCapita Solutions Oy (f.d. OpusCapita Group Oy).

Vår nätfakturaadress är:
Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702454428
Förmedlare är OpusCapitaSolutions Oy
Förmedlarkod: E204503
FO-nummer: 0245442-8
Momsnummer: FI02454428

Tullen kontrollerar att nätfakturan motsvarar den skriftliga beställningen eller det skriftliga kontraktet. Av fakturan ska förutom obligatoriska uppgifter även framgå namnet på den person vid Tullen som har beställt produkten eller tjänsten samt en hänvisning till beställningen eller kontraktet.

Läs mer

Närmare information om nätfakturans innehåll och alternativa sätt att generera nätfakturor finns på Statskontorets webbsida Skicka en faktura till staten.