Telefonväxel, registratorskontor och arkivtjänster, inköpsfakturor


Växel
måndag–fredag 8–16.15

                            

Registratorskontor och arkivtjänster
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
PB 512, 00101 Helsingfors
måndag–fredag 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Registratorskontoret betjänar kunder vid inlämning av handlingar samt ger information om anhängiga ärenden och erbjuder kopieringsservice.

Inlämning av handlingar i postlådan vid hissarna på andra våningen måndag–fredag, kl. 8–16.15, handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen.
För mottagningskvittering kan en tulltjänsteman kallas till platsen.

 


Faktureringsuppgifter för Tullens inköpsfakturor

Tullen tar emot, handlägger och arkiverar sin inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vänligen skicka era fakturor som nätfakturor via statsförvaltningens nätfakturaoperatör OpusCapita Solutions Oy (f.d. OpusCapita Group Oy).

Vår nätfakturaadress är:
Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702454428
Förmedlare är OpusCapitaSolutions Oy
Förmedlarkod: E204503
FO-nummer: 0245442-8
Momsnummer: FI02454428

Tullen kontrollerar att nätfakturan motsvarar den skriftliga beställningen eller det skriftliga kontraktet. Av fakturan ska förutom obligatoriska uppgifter även framgå namnet på den person vid Tullen som har beställt produkten eller tjänsten samt en hänvisning till beställningen eller kontraktet.

Närmare information om nätfakturans innehåll och alternativa sätt att generera nätfakturor finns på Statskontorets webbsida Nätfakturering.


                            

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag