Ankomst till registratorskontoret och parkeringsanvisningar

Böle förvaltningscentrym ligger på addressen Semaforbron 12, 00520 Helsingfors (karta).


Med bil

Du kan parkera din bil i förvaltningscentrumets avgiftsfria gästparkeringshall på Stinsgatan 11. Gästparkeringstillstånd fås från infodisken i nedre aulan.

Med tåg

Alla VR:s när- och fjärrtåg stannar vid Böle station.

Med spårvagn

Spårvagnarna 7 och 9 stannar vid Böle förvaltningscentrum.

Med buss

Vid hållplatserna på Böle bro stannar följande bussar: 23, 50, 58B, 59, P16, 69, 504, 505, 506 ja 518.

Till fots

Rör du dig till fots kommer du rakt till förvatningscentrumet genom att gå genom dörrarna i östra ändan av Böle station och fortsätta längs Semaforbron till förvaltningscentrumets aula, Aurinkoraitti