Ankomst till registratorskontoret och parkeringsanvisningar

Böle förvaltningscentrym ligger på addressen Semaforbron 12, 00520 Helsingfors (karta).


Med bil

Du kan parkera din bil i förvaltningscentrumets avgiftsfria gästparkeringshall på Stinsgatan 11. Gästparkeringstillstånd fås från infodisken i nedre aulan.

Med tåg

Alla VR:s när- och fjärrtåg stannar vid Böle station.

Med spårvagn

Spårvagnarna 7 och 9 stannar vid Böle förvaltningscentrum.

Med buss

Vid hållplatserna på Böle bro stannar följande bussar: 23, 50, 58B, 59, P16, 69, 504, 505, 506 ja 518.

Till fots

Rör du dig till fots kommer du rakt till förvatningscentrumet genom att gå genom dörrarna i östra ändan av Böle station och fortsätta längs Semaforbron till förvaltningscentrumets aula, Aurinkoraitti

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag