Böle förvaltningscentrym ligger på addressen Semaforbron 12, 00520 Helsingfors (karta).

Ankomst och parkering

Med bil

Du kan parkera din bil i förvaltningscentrumets avgiftsfria gästparkeringshall på Stinsgatan 11. Gästparkeringstillstånd fås från infodisken i nedre aulan.

Med tåg

Alla VR:s när- och fjärrtåg stannar vid Böle station.

Med spårvagn

Spårvagnarna 7 och 9 stannar vid Böle förvaltningscentrum.

Med buss

Vid hållplatserna på Böle bro stannar följande bussar: 23, 50, 58, 58B, 59, P16, 69, 504, 505, 506 ja 518.

Till fots

Rör du dig till fots kommer du rakt till förvatningscentrumet genom att gå genom dörrarna i östra ändan av Böle station och fortsätta längs Semaforbron; den högra passagen tar dig till förvaltningscentrumets aula, Aurinkoraitti

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag