Intrastat-rådgivning och statistikservice

Intrastat-rådgivningen hjälper dig vid Intrastat-deklarering av EU-intern handel. Statistikservicen ger råd vid sökning och tolkning av statistiken över utrikeshandeln med varor samt hjälper vid användningen av söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas).


Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav
Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag