Rekommendation om filer som bifogas till e-postmeddelanden

Om du vill skicka ett dokument som bifogad fil per e-post ska den bifogade filen vara i pdf-format. Ange i meddelandefältet antalet och namnen på de bilagor du skickar.

Registratorskontorets kontaktuppgifter och öppettider:
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
tfn 0295 527 000, kirjaamo(at)tulli.fi

Inlämning av handlingar i postlådan vid hissarna på andra våningen mån–fre 8–16.15, handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen.
För mottagningskvittering kan en tulltjänsteman kallas till platsen.