Rekommendation om filer som bifogas till e-postmeddelanden

Om du vill skicka ett dokument som bifogad fil per e-post ska den bifogade filen vara i pdf-format. Ange i meddelandefältet antalet och namnen på de bilagor du skickar.

Registratorskontorets kontaktuppgifter och öppettider:
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
tfn 0295 527 000, kirjaamo(at)tulli.fi

Inlämning av handlingar i postlådan vid hissarna på andra våningen måndag–fredag, kl. 8–16.15, handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen.
För mottagningskvittering kan en tulltjänsteman kallas till platsen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag