Hoppa till innehåll

Användarstöd för e-tjänster, företag

Största delen av tulldeklareringsärendena kan du sköta elektroniskt med Tullens elektroniska tjänster. Kontaktuppgifterna för e-tjänsternas användarstöd finns nedan.


Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Välj språk för telefontjänsten

Genom att välja 1 får du service på finska.
Genom att välja 2 får du service på svenska.

Om du behöver hjälp vid ifyllande av tulldeklaration i en deklarationstjänst, välj 1 och något av undervalen.

Ärenden gällande ifyllande av tulldeklaration

 • Underval 1. Importdeklarering
 • Underval 2. Exportdeklarering
 • Underval 3. Tullagringsdeklarationer
 • Underval 4. Transiteringsdeklarationer
 • Underval 5. Deklarering av säkerhetsuppgifter

Skatteförvaltningens Katso-support ger råd i frågor om identifiering.

Tillbaka upp

Om du behöver hjälp med anhängiga meddelandedeklarationer, har ett tekniskt problem eller fick ett felmeddelande, välj något av valen nedan.

Meddelandedeklarationer vid import, 24/7 eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • ​Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Tillbaka upp

Meddelandedeklarationer vid export

 • Underval 1: Utförseluppföljning vid export, måndag–fredag 8–16 eller vientiseuranta(at)tulli.fi
  • Också exportdeklarationer som inlämnats i efterhand
 •  Underval 2: Export med exportbidrag, måndag–fredag 8–16 eller spake.feoga(at)tulli.f
 • Underval 3: Meddelandedeklarering vid export, 24/7 eller spake.vienti(at)tulli.fi
  • Meddelandeuppföljning
  • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
  • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Tillbaka upp

Meddelandedeklarationer vid transitering, 24/7 eller spake.passitus(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden
   

Tillbaka upp

Meddelandedeklarering av säkerhetsuppgifter, 24/7 eller spake.arex(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga deklarationsmeddelanden vid införsel och utförsel
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Tillbaka upp

Meddelandedeklarering av tullagring

Tillbaka upp

Identifiering i e-tjänster

Identifiera dig i Tullens e-tjänster med en Katso-kod (yritys.tunnistus.fi).

Skatteförvaltningens Katso-support ger råd i frågor om identifiering.


Rådgivning för andra elektroniska tjänster

 

Importdeklarering på Åland
måndag–fredag 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gebczvoorj99Tglox1jZcgn

Import till Åland från EU-länder och från länder utanför EU

Skattegränsrådgivning på Åland
måndag–fredag 9–15

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland, rådgivning gällande ALA-systemet och tullklarering

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav
Tjänsten för leverans av bifogade filer
Deklarationstjänsten för fartygstrafik – Portnet
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
måndag–fredag 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Tullagring
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfnflgvel99Tglox1jZvgavbvfnvggra
Tjänsten för tillstånd
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhg)n(vzvahxhf99Tglox1jZvzvahgr


Chatt-rådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag