Hoppa till innehåll

Användarstöd för e-tjänster, företag

Största delen av tulldeklareringsärendena kan du sköta elektroniskt med Tullens elektroniska tjänster. Kontaktuppgifterna för e-tjänsternas användarstöd finns nedan.


Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Välj språk för telefontjänsten

Genom att välja 1 får du service på finska.
Genom att välja 2 får du service på svenska.

Om du behöver hjälp vid ifyllande av tulldeklaration i en deklarationstjänst, välj 1 och något av undervalen.

Ärenden gällande ifyllande av tulldeklaration

 • Underval 1. Importdeklarering
 • Underval 2. Exportdeklarering
 • Underval 3. Tullagringsdeklarationer
 • Underval 4. Transiteringsdeklarationer
 • Underval 5. Deklarering av säkerhetsuppgifter

Back to top

Om du behöver hjälp med anhängiga meddelandedeklarationer, har ett tekniskt problem eller fick ett felmeddelande, välj något av valen nedan.

Meddelandedeklarationer vid import, 24/7 eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • ​Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Back to top

Meddelandedeklarationer vid export

 • Underval 1: Utförseluppföljning vid export, måndag–fredag 8–16 eller vientiseuranta(at)tulli.fi
  • Också exportdeklarationer som inlämnats i efterhand
 •  Underval 2: Export med exportbidrag, måndag–fredag 8–16 eller spake.vienti(at)tulli.fi
 • Underval 3: Meddelandedeklarering vid export, 24/7 eller spake.vienti(at)tulli.fi
  • Meddelandeuppföljning
  • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
  • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Back to top

Meddelandedeklarationer vid transitering, 24/7 eller spake.passitus(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden
   

Back to top

Meddelandedeklarering av säkerhetsuppgifter, 24/7 eller spake.arex(at)tulli.fi

 • Meddelandeuppföljning
 • Handläggning av anhängiga deklarationsmeddelanden vid införsel och utförsel
 • Besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Back to top

Meddelandedeklarering av tullagring

Back to top

Identifiering i e-tjänster

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kommer stegvis att börja användas i alla Tullens e-tjänster. Katso-kod kan användas tills alla Tullens kunder kan använda Suomi.fi-fullmakter.
Så här identifierar du dig och ger fullmakt


Rådgivning för andra elektroniska tjänster

 

Innehållspublicerare

Handläggning av importdeklarationer, Åland
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gebczvoorj99Tglox1jZcgn

Import till Åland från EU-länder och från länder utanför EU

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf99Tglox1jZcgn

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland och rådgivning gällande ALA-systemet

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav
Tjänsten för leverans av bifogade filer
24/7
Deklarationstjänsten för fartygstrafik – Portnet
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Tjänsten för tillstånd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel