Information om nättjänsterna

Tullärenden kan skötas nästan helt på nätet. Tullens nättjänster är tillgängliga både för person- och företagskunder. Företagskunder, som uträttar en stor mängd ärenden vid Tullen, använder sig av Tullens meddelandedeklareringstjänster.

Tullen utvecklar lättanvända och säkra nättjänster utgående från kundernas behov, och försäkrar sig om att kunden alltid får information om störningar och alternativa sätt att uträtta ärenden. I Tullens tjänster används vid identifiering, uträttande av ärenden på någon annans vägnar, samt vid betalning, statsförvaltningens gemensamma Suomi.fi-tjänster.

Tullens kundrådgivning ger stöd i användning av tjänsterna per telefon och via e-post. Som stöd för uträttande av ärenden erbjuder Tullen även sök- och förfrågningstjänster samt maskinläsbara informationstjänster, som t.ex. Fintaric-varukodstjänsten och Uljas-statistiktjänsten.

Annanstans på denna webbplats