Behandling av personuppgifter vid utbildningsenheten

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tullens utbildningsenhet svarar för den förberedande utbildning för yrkesexamen inom tullbranschen som ordnas av en samarbetsläroanstalt, och koordinerar avgiftsbelagda kundutbildningar som ordnas för kundföretag.

Tullens utbildningsenhet behandlar personuppgifter  

 • för att ordna kurser och utbildning.
 • för att hantera och statistikföra slutförda utbildningar och studieprestationer.
 • för att utveckla kurs- och utbildningsverksamheten.
 • för kommunikation i samband med verksamheten.

Tullens utbildningsenhets rätt att behandla personuppgifter baserar sig på artikel 6 punkt 1. e) i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsgrupper

Tullens utbildningsenhet samlar in kundernas personuppgifter i den webbaserade lärmiljön Moodle. Följande personuppgifter samlas för alla användare:

 • användarnamn
 • lösenord
 • för- och efternamn
 • e-postadress

Användaren kan också spara kompletterande personuppgifter i systemet, så som fotografi, hemadress, telefonnummer och intressen.

Användarens IP-adress, händelse (åtgärd som användaren gör) och händelsens tidpunkt sparas i logguppgifterna för uppföljning av användningen av den webbaserade lärmiljön och för användarstöd.

Källor till personuppgifter

Personuppgifterna fås av personen själv i samband med anmälningen och registreringen. Personuppgifter fås också från samarbetsläroanstalter och kundföretag.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som innehas av Tullens utbildningsenhet överlåts inte till någon annan.

I den webbaserade lärmiljön Moodle syns användarens namn för de andra användarna. Användaren kan också ändra sina inställningar så att övriga personuppgifter syns för andra personer som använder systemet.

De personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet hanteras av anställda vid utbildningsenheten, personer om arbetar med programunderhåll hos tjänsteleverantören samt av sådana tullanställda som har tillgång till de informationssystem som används av  utbildningsenheten.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

De personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet sparas så länge som de lagstadgade förpliktelserna förutsätter. Förvaringstiderna har specificerats i Tullens informationshanteringsplan.

De viktigaste förvaringstiderna för personuppgifter som insamlas av Tullens utbildningsenhet:

 • Närvaro- och deltagarlistor 10 år
 • Kursmaterial 3 år
 • Slutförda kursdelar eller kurser och vitsord 25 år
 • Kursrespons 5 år

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Terttu Lehti
terttu.lehti(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning