Tullen i sociala medier

Tullanställda, Tullens kunder och samarbetspartner samt andra intressentgrupper diskuterar, följer och tar varje dag till sig information om Tullen som myndighet, arbetsgivare och samarbetspartner bl.a. från talrika webbdiskussioner, nätgemenskaper och -tidningar.

Tullen har utvidgat sin närvaro i sociala medier från och med ingången av 2014. För närvarande har Tullen följande officiella kanaler i sociala medier:

Tulli Facebookissa Facebook: Tulli

Tullens sida på Facebook grundades i oktober 2014. På sidan berättar man om Tullens verksamhet, aktuella ärenden och företeelser.

Tulli Facebookissa Facebook: Tullikoirat

Tullhundarnas sida på Facebook var Tullens första officiella kanal i sociala medier. Den mycket populära sidan ger en inblick i tullhundarnas värld.

Tulli Twitterissä Twitter: @SuomenTulli

På Tullens officiella Twitter-konto publiceras nyheter, företeelser och aktuella ärenden.
Tullens Twitter-ambassadörer

Tulli Youtubessa Youtube: Suomen tulli

Tullens Youtube-kanal grundades i februari 2015. På kanalen publicerar vi handlednings- och instruktionsvideor samt videor om Tullens uppgifter, kampanjer och historia.

Tulli LinkedInissäLinkedIn: Suomen tulli

Tullens organisationssida på LinkedIn grundades i januari 2015. På organisationssidan finns bl.a. en kort beskrivning av Tullens verksamhet samt en länk till webbplatsen tulli.fi. I LinkedIn-gruppen publiceras bl.a. platsannonser och pressmeddelanden samt aktuella ärenden i anslutning till tullverksamhet.

Tullikoirat Instagramissa Instagram: @Tullikoirat

Följer Tullens fyrfotade tjänstemän både på jobbet och på fritiden. Det offentliga kontot har öppnats i mars 2016.

Tullimuseo Instagramissa Instagram: @Tullimuseo

Historiens vingslag och nyheter från tullmuseet på Vargön i Sveaborg. Den nyaste av Tullens sociala kanaler, öppnades våren 2018.

Tullen utnyttjar inte sociala medier för kundservice eller kundrådgivning.

Ta kontakt

Medietjänsten
24/7
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavgfrvi
Tullens nyhetsrum

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag