Artikelarkiv

 • De av Tullen övervakade leksakerna i nöjesparkerna följer i huvudsak bestämmelserna
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 16.6.2017

  Innan semesterperiodens start har Tullen kontrollerat att totalt 16 leksaker som säljs eller delas ut i nöjesparker följer bestämmelserna. Leksakerna testades på sina mekaniska och fysikaliska egenskaper, ftalatmjukgörare, grundämnen, till exempel överföringen av bly och kadmium, mikrobiologisk kvalitet och dessutom kontrollerades etiketterna på leksakerna.

 • Information till övriga medlemsländer om farliga produkter som hittats av Tullen
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 13.6.2017

  I samband med Tullens produktsäkerhetsövervakning hittas årligen tiotals livsmedel och konsumentprodukter som utgör en allvarlig hälsofara, för vilka andra EU-medlemsstater bör varnas.

 • Förfalskning av växters ursprung är mest sannolikt i början av växtsäsongen
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 13.6.2017

  Förfalskning av växters ursprung lockar aktörer inom området. Nyttan från verksamheten kan vara betydande. Konsumenten väljer ofta gärna en inhemsk produkt, även om priset är högre än för en motsvarande utländsk produkt. Detta kan locka aktörer att ändra en utländsk produkts ursprungsland till finländsk.

 • Resultatinriktad övervakning med moderna metoder
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 12.6.2017

  Våren 2017 togs ett Condensed Phase GC-FTIR -instrument i bruk vid Tullaboratoriet. Med hjälp av den kan en ny typ av narkotika identifieras i en ännu större utsträckning än förut för att täcka både Tullens och Polisens behov vid brottsbekämpning. För anskaffningen av instrumentet erhölls EU-stöd via Fonden för inre säkerhet (ISF).

 • Tullaboratoriet deltog i Livsmedelsdagarna
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 12.6.2017

  Tullaboratoriet deltog i år för första gången under Livsmedelsdagen i rollen som utställare. Deltagandet i Livsmedelsdagen var en del av Tullaboratoriets 110-årsjubileumsår, och avsikten var att presentera Tullens roll som en effektiv myndighet för livsmedelstillsyn för aktörerna inom området.

 • Undersökningar och säkerhet – kontrollundersökningar 2016
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 17.5.2017

  Tullaboratoriet lade vid sina kontrollundersökningar år 2016 särskild fokus på glyfosathalter i spannmål, arsenik i ris och risprodukter, kosttillskott för barn, allergener som förekommer i snacks- och mellanmålsprodukter, kadmium- och blyhalter i smycken samt buller från leksaker.

 • Tullaboratoriets verksamhet bedömdes vara utmärkt
  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
  Pressmeddelande 17.5.2017

  Tullaboratoriets verksamhet har utvärderats två gånger under våren. I slutet av mars utvärderade experter från kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) övervakningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) i Finland och i början av maj utvärderade FINAS-ackrediteringstjänsten Tullaboratoriets testningsverksamhet.


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag