Artikelarkiv

 • De av Tullen övervakade leksakerna i nöjesparkerna följer i huvudsak bestämmelserna

  Pressmeddelande
  16.6.2017

  Innan semesterperiodens start har Tullen kontrollerat att totalt 16 leksaker som säljs eller delas ut i nöjesparker följer bestämmelserna. Leksakerna testades på sina mekaniska och fysikaliska...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Information till övriga medlemsländer om farliga produkter som hittats av Tullen

  Pressmeddelande
  13.6.2017

  I samband med Tullens produktsäkerhetsövervakning hittas årligen tiotals livsmedel och konsumentprodukter som utgör en allvarlig hälsofara, för vilka andra EU-medlemsstater bör varnas.

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Förfalskning av växters ursprung är mest sannolikt i början av växtsäsongen

  Pressmeddelande
  13.6.2017

  Förfalskning av växters ursprung lockar aktörer inom området. Nyttan från verksamheten kan vara betydande. Konsumenten väljer ofta gärna en inhemsk produkt, även om priset är högre än för en...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Resultatinriktad övervakning med moderna metoder

  Pressmeddelande
  12.6.2017

  Våren 2017 togs ett Condensed Phase GC-FTIR -instrument i bruk vid Tullaboratoriet. Med hjälp av den kan en ny typ av narkotika identifieras i en ännu större utsträckning än förut för att täcka...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Tullaboratoriet deltog i Livsmedelsdagarna

  Pressmeddelande
  12.6.2017

  Tullaboratoriet deltog i år för första gången under Livsmedelsdagen i rollen som utställare. Deltagandet i Livsmedelsdagen var en del av Tullaboratoriets 110-årsjubileumsår, och avsikten var att...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Undersökningar och säkerhet – kontrollundersökningar 2016

  Pressmeddelande
  17.5.2017

  Tullaboratoriet lade vid sina kontrollundersökningar år 2016 särskild fokus på glyfosathalter i spannmål, arsenik i ris och risprodukter, kosttillskott för barn, allergener som förekommer i snacks-...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden
 • Tullaboratoriets verksamhet bedömdes vara utmärkt

  Pressmeddelande
  17.5.2017

  Tullaboratoriets verksamhet har utvärderats två gånger under våren. I slutet av mars utvärderade experter från kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE)...

  Artikeln Tullaboratoriets meddelanden

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag