Aktuellt vid Tullen

Färskaste utrikeshandelsstatik

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2021
30.7.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2021
8.7.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2021
30.6.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Artiklar