Aktuellt vid Tullen

Färskaste utrikeshandelsstatik

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2021
7.5.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2021
30.4.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2021
8.4.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Artiklar