Aktuellt vid Tullen

Färskaste utrikeshandelsstatik

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2020
7.9.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2020
31.8.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2020
7.8.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Artiklar

För hundra år sedan: Vita tullmän
19.3.2018 12.00
Artikeln Pressmeddelande Sata vuotta sitten

För hundra år sedan: Tillfällig Tullstyrelse i Vasa
20.2.2018 8.25
Artikeln Pressmeddelande Sata vuotta sitten

Resultatinriktad övervakning med moderna metoder
12.6.2017 8.48
Artikeln Tullaboratoriets meddelanden

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag