Aktuellt vid Tullen

Färskaste utrikeshandelsstatik

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2020
26.2.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2020
8.2.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2020
29.1.2021 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Artiklar