Hoppa till innehåll

Information om Tullen

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen uppbär också varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Se videon om Tullens verksamhet.


Nyhetsrum »

Här hittar du allt tullrelaterat informationsmaterial och Tullens kanaler i sociala medier på ett och samma ställe.

Aktuellt
Bildarkiv

Tullens verksamhet »

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet.

Tullens uppgifter, strategier och värderingar
Publikationer

Tullen som arbetsplats »

Tullen har cirka 1 900 professionella anställda. Vi arbetar med praktiska uppgifter, såsom tullbevakning, tullklarering och beskattning, men utvecklar också lagstiftningen i Finland och i EU.

Lediga arbetsplatser

Tullaboratoriet »

Tullaboratoriet är en expert på analytik inom bevakningen. I praktiken fungerar laboratoriet som myndighetslaboratorium och kompetenscenter för många sektorer, och samma resurser används effektivt till olika uppgifter.

Tullmuseet »

Tullmuseet ligger i kurtinen Hamilton-Polhem på Vargön i Sveaborg. Tullmuseet har en permanent tullhistorisk utställning samt en årlig temautställning.

Utställning: 1918 – Kriget inom tullverket
Tullmuseet ligger i Sveaborg

Narkotikahundarna »

Narkotikahundarna arbetar vid nästan alla tullkontor längs de yttre och inre gränserna samt vid Schengengränserna. Vid de gränsstationer som har mest trafik, i hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats arbetar flera hundar.


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag