Hoppa till innehåll

Tullklareringstjänsten

Du måste identifiera dig i tjänsten och du behöver en fullmakt om du sköter ärenden för någon annans räkning. Suomi.fi-fullmakten som används är "Tullklarering". Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

En kund som inger importdeklarationer och som har tillstånd till anstånd med betalning, får genast beslutet om frigörande och förtullningsbeslutet i tjänsten. Kontantkunden får i sin tur beslutet om frigörande först när tullfakturan är betald. Läs mer: Så här betalar du

Du kan inge följande deklarationer i Tullklareringstjänsten

  • importdeklarationer (övergång till fri omsättning vid import)
  • deklarationer för tullagring
  • deklarationer för transitering
  • deklarationer gällande Åland
  • deklarationer för aktiv förädling
  • deklarationer för slutanvändning
  • deklarationer för tillfällig införsel
  • deklarationer för tillfällig lagring och anmälningar av varors ankomst för varor som anländer från ett annat EU-land
  • anmälningar om befordran av varor mellan tillfälliga lager belägna i Finland