Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och beslut

I tjänsten Tillstånd och beslut kan man för närvarande ansöka om följande tillstånd som beviljas av Tullen samt om ändring av dessa:

 • tillstånd till samlad garanti (CGU)
 • tillstånd till anstånd med betalning (DPO)
 • tillstånd till förenklingar:
  • tillstånd till förenklat deklarationsförfarande (SDE)
  • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)
  • tillstånd till status som godkänd vägare av bananer (AWB)
  • tillstånd till förenkling vid fastställande av varors tullvärde (CVA)
  • fartygsleveranstillstånd (EIA)
 • tillstånd till särskilda förfaranden:
  • tillstånd till slutanvändning (EUS)
  • tillstånd till tillfällig införsel (TEA)
  • tillstånd till aktiv förädling (IPO)
  • tillstånd till passiv förädling (OPO)
 • tillstånd gällande transport och lagring:
  • tillstånd att verka som godkänd mottagare (ACE)
  • tillstånd att verka som godkänd avsändare (ACR)
  • tillstånd att verka som TIR-auktoriserad mottagare (ACT)
  • tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)
  • tullagertillstånd (CWP, CWP1 och CWP 2)
  • tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (TST)
 • tillstånd gällande ursprung och styrkande av unionsstatus:
  • tillstånd att agera som godkänd utfärdare (ACP)
  • tillstånd att agera som godkänd exportör (VVI)
 • övriga tillstånd:
  • tillstånd till förlängning av tidsfristen för återinförda varor (PPP)
  • plats som godkänts av Tullen (HPA)
  • beslut om registrering för meddelandedeklarering (SSA).

Övriga tillstånd som beviljas av Tullen kan du söka genom att lämna in ansökan till Tullens tillståndscentral. Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan Tillstånd.

Om uppgifter om varorna ska anges i tillståndsansökan, kan du ladda upp dem i tjänsten som en CSV-fil. Läs mer: Anvisning om hur man skapar och laddar upp CSV-filer i tjänsten Tillstånd 

Tills vidare kan ett företag inte ansöka om tillstånd på ett annat företags vägnar i tjänsten Tillstånd. Om du agerar som ombud för ett annat företag, kontakta Tillståndscentralen.