Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och beslut

I tjänsten Tillstånd kan man för närvarande ansöka om följande tillstånd som beviljas av Tullen samt om ändring av dessa:

 • tillstånd till samlad garanti CGU
 • tillstånd till anstånd med betalning DPO
 • tillstånd till tillfällig lagring av varor TST
 • tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2
 • tillstånd till användning av förenklad deklaration SDE
 • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen EIR
 • tillstånd till status som godkänd mottagare ACE
 • tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering ACT
 • tillstånd till status som godkänd utfärdare ACP

 • tillstånd till status som godkänd avsändare ACR

 • tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ SSE

 • tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling IPO

 • tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling OPO

 • tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning EUS

 • tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel TEA

 • plats godkänd av Tullen HPA

 • förlängning av tidsfristen för återinförda varor

 • tillstånd att agera som godkänd exportör

 • tillstånd till direkt meddelandedeklarering.

Övriga tillstånd som beviljas av Tullen kan du söka genom att lämna in ansökan till Tullens tillståndscentral. Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på sidan Tillstånd.

Om uppgifter om varorna ska anges i tillståndsansökan, kan du ladda upp dem i tjänsten som en CSV-fil. Läs mer: Anvisning om hur man skapar och laddar upp CSV-filer i tjänsten Tillstånd 

Tills vidare kan ett företag inte ansöka om tillstånd på ett annat företags vägnar i tjänsten Tillstånd. Om du agerar som ombud för ett annat företag, kontakta Tillståndscentralen.