Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för transitering

I Deklarationstjänsten för transitering kan du inge T- och TIR-transiteringsdeklarationer.

När du har gjort en deklaration i Deklarationstjänsten för transitering får deklarationen ett eget referensnummer. Uppvisa det vid tullkontoret. Tullen lägger till sina egna anteckningar i deklarationen. 

Garantier

Då man inger en transiteringsdeklaration måste man ställa en garanti. Om du inte har en samlad transiteringsgaranti, ska du ställa en kontantgaranti som motsvarar skattebeloppet. De varor som kommer att transiteras ska också visas upp vid tullkontoret. Vid tullkontoret får du ett transiteringsföljedokument (TAD) som visar att varorna överlåtits till transiteringsförfarandet. Först då kan transporten till destinationstullkontoret börja. 

När transiteringen har avslutats, återbetalar Tullen kontantgarantin till ditt konto eller så får du åter tillgång till beloppet från den samlade garantin. Läs mer: Garantier

Identifiering

Deklarationen kan inges antingen som oidentifierad eller identifierad användare.
Oidentifierade användare får ett referensnummer för sin deklaration från systemet.
Identifierade användare kan dessutom bläddra i sina tidigare deklarationer, använda dem som underlag för en ny deklaration och göra ändringar i sina deklarationer innan de börjat handläggas vid Tullen. Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Användaranvisningar

Användaranvisningar till deklarationstjänsten för transitering

Användningsvillkor, dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtand

Mera information:


Frågor?

Tulldeklarering för privatpersoner
mån–fre 8–18

Du kan be om praktisk hjälp med att 

  • förtulla en vara 
  • göra en exportdeklaration eller en transitering
  • använda importförtullningstjänsten för privatpersoner
  • använda Tullklareringstjänsten (när du förtullar exempelvis djur eller flyttgods).
Användarstöd för e-tjänsterna (även deklarationer gällande Åland)
24/7 (stöd för meddelandedeklarering), mån–fre kl. 8–16.15 (användarstöd för övriga e-tjänster)

 

 

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter och tullkontor