Testning

Innan företaget inleder meddelandedeklareringen ska man testa med Tullen att företagets programvara fungerar och att den genererar meddelanden enligt Tullens specifikationer. Samtidigt testar man att dataförbindelserna fungerar. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget för att arrangera företagsrådgivning och komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt deklarationssystem självständigt utifrån Tullens meddelandebeskrivningar.  

Medan testningen pågår skickar företaget deklarationsmeddelanden med olika innehåll (t.ex. fullständiga, korrigerade, utredning), på vilka Tullen svarar med meddelanden (godkännande, fel, begäran om tilläggsutredning osv.). Företaget ska reagera på svarsmeddelandena på det sätt som krävs, till exempel genom att korrigera fel eller skicka en tilläggsutredning.

Företaget ska reservera tre till fem veckor oavbruten arbetstid för kundtestningen. Testningstiden beror på det system som testas, hur många meddelanden som testas och vilket innehåll  deklarationerna har. Efter godkänd testning får företaget ett beslut om tillstånd till meddelandedeklarering och kan inleda meddelandetrafiken i produktionsmiljön vid den tidpunkt som anges i beslutet. Om tiden som reserverats för testningen överskrids, avbryts testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. Detta kan leda till att den slutliga testningen skjuts fram mycket.

Testningstjänst för meddelandedeklarering

Med testningstjänsten för meddelandedeklarering kan Tullens kunder självständigt testa deklarationer vid direkt meddelandedeklarering. Inloggningen till tjänsten kan nu ske med Suomi.fi-identifikationen. I denna tjänst används Suo­mi.fi-fullmaktskoden ”Meddelandedeklarering med Tullen”. Kunderna kan testa sina egna system mot Tullens gränssnitt och säkerställa att deras system på rätt sätt kan skapa deklarationsmeddelanden som skickas till Tullen och behandla svarsmeddelanden från Tullen. Självständig testning förutsätter Tullens tillstånd till direkt meddelandedeklarering med Tullen och registrering av företagets uppgifter i testningstjänsten.

I testningstjänsten kan man testa

  • Transiteringsdeklarationer och testfall för godkända mottagare
  • tulldeklarationer för import (UTU)
  • standardtulldeklarationer för tullagring (UTU)
  • deklarationer för export vid direkt meddelandedeklarering
  • sändning av bilagor till import- och exportdeklarationer till Tullen med ett meddelande via direkt meddelandedeklarering. Bara programvaruhus testar denna funktion.

Anvisning för testningstjänsten för meddelandedeklarering (pdf)

Tullens testningstjänst för meddelandedeklarering (video)

Identifiering i Tullens e-tjänster

 

GÅ TILL TESTNINGSTJÄNSTEN

Tullens systemspecifika testningar

UTU Import och lagring i tullager
1) Testningen genomförs delvis i testningstjänsten för meddelandedeklarering
2) Teknisk testning

AREX-systemet
1) Teknisk testning
2) Parallell testning

Importsystemet ITU
1) Teknisk testning
2) Parallell testning
3) Testning med eget deklarationsmaterial (övergång från deklareringen via en operatör till direkt meddelandedeklarering)
4) Testning av meddelandetjänsten för bilagor med testningstjänsten för meddelandedeklarering (programvaruhus)

Transiteringssystemet NCTS
1) Teknisk testning
2) Testning av driftsättning
3) Testning med eget deklarationsmaterial (övergång från deklareringen via en operatör till direkt meddelandedeklarering)

Exportsystemet ELEX
1) Testning med testningstjänsten för meddelandedeklarering 
2) Testning av meddelandetjänsten för bilagor med testningstjänsten för meddelandedeklarering (programvaruhus)
3) Testning av meddelandet om rättelse och ogiltigförklaring med företagets eget deklarationsmaterial

Exportsystemet ELEX: meddelande om ankomst till utförselstället
1) Teknisk testning

Intrastat-systemet, statistikdeklarationer för EU-intern handel
1) Testning med kundens eget material

Teknisk testning av förbindelsen

Ett företag som ansöker om tillstånd till direkt meddelandedeklarering ska före den egentliga systemtestningen testa att förbindelsen fungerar via ett offentligt meddelandegränssnitt från företagets system till Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering. Om företaget eller företagets tjänsteleverantör gjort den tekniska testningen redan tidigare, behöver den inte göras på nytt.

Den tekniska testningen av förbindelsen för direkt meddelandedeklarering består av tre testfall (fyra om kunden tar i bruk meddelandenotifikationstjänsten). Förbindelsen fungerar om Tullens web service-tjänst för direkt meddelandedeklarering kvitterar kundens meddelande som mottaget. Därtill ska kunden kunna hämta svarsmeddelandet från Tullens meddelandelager. Svarsmeddelandets innehåll (godkännande, avslag osv.) spelar ingen roll vad gäller testningen av dataförbindelsen.

Testning med testningstjänsten för meddelandedeklarering

Företaget testar självständigt i testningstjänsten med systemspecifika festfall som fastställts av Tullen.   Tullens kundtestare fastställer i testningstjänsten en testningstid och de testfall som företaget ska genomföra för att testningen ska godkännas. Testningstjänsten utför alla åtgärder som testningen kräver och handleder kunden under testningen.

Teknisk testning

Den tekniska testningen görs med Tullens kundtestare med testfall som Tullen skapat. Med den tekniska testningen säkerställs att meddelandetrafiken mellan Tullen och företaget fungerar och att meddelandenas struktur är korrekt.

Parallell testning

Vid den parallella testningen används företagets eget deklarationsmaterial som Tullen jämför med de meddelanden som kunden skickat. Syftet är att säkerställa att företaget kan ange deklarationsuppgifterna rätt. Därför borde alla personer i företaget som fyller i deklarationer delta i den parallella testningen.

Testning med eget material

Som testmaterial används företagets eget material som företaget själv väljer och som innehåller de uppgifter som Tullen fastställt.

Systemspecifika testanvisningar

Testanvisningar för AREX-systemet

AREX meddelandedeklarering (pdf, 277 kB)

Guide till företag som vill bli AREX-meddelandedeklaranter


Testanvisningar för ELEX-systemet

Kundtestning av direkt meddelandedeklarering vid export utförs med testningstjänsten för meddelandedeklarering. I testningstjänsten finns Tullens testfall för exportdeklarationer och bifogade filer.

Testanvisningar för transiteringssystemet

Testanvisningar för transiteringssystemet

Testanvisningar för tullagring (UTU-systemet)

Meddelandekund vid tullagring (pdf, 371 kB)

Guide för meddelandekunder vid tullagring


Testanvisningar för tillfällig lagring (UTU-systemet)

Testanvisningar för statistiksystemet Intrastat

Testanvisningar för importsystemet ITU

Testningsanvisningar för import (UTU-systemet)

Guide till meddelandekunder vid import (pdf, 1102 kB)

Testningsanvisningar för import (UTU-systemet)


Guide för meddelandekunder om deklarationerna vid transitering (Tullklareringssystemet UTU)

                            

Frågor?

Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

  • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
  • när du behöver en garanti
  • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.