Kontaktuppgifter för företag som är meddelandedeklaranter

Tulldeklarering, företagskunder
24/7

 

 

Uppföljning av transitering
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Statistikförfrågningar om import- och exportdeklarationer till kunder

[email protected]
[email protected]