Kontaktuppgifter för företag som är meddelandedeklaranter

Användarstöd för e-tjänsterna (även deklarationer gällande Åland)
24/7 (stöd för meddelandedeklarering), mån–fre kl. 8–16.15 (användarstöd för övriga e-tjänster)

 

 

Uppföljning av transitering
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Du kan ställa frågor om

  • uppföljning av transitering
  • övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet
  • lossningskontroll.
Tekniskt stöd för meddelandedeklarering
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Du kan ställa frågor om

  • meddelandedeklarering
  • teknisk meddelandeuppföljning och teknisk kundtestning
  • tekniska problem i anslutning till deklarationsmeddelanden.
Konsumentskydd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Du kan ställa frågor om

  • konsumentskydd
  • provtagningsuppdrag för varor som importeras
  • sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.
Statistikförfrågningar om import- och exportdeklarationer till kunder

tilastokysely.tuonti@tulli.fi
tilastokysely.vienti@tulli.fi

Skicka dina svar till dessa adresser, om Tullen har skickat dig en begäran om granskning för de uppgifter som du uppgett. Rådgivning erbjuds inte på adresserna.