Företagsrådgivning

Ett företag som vill börja använda sig av meddelandetrafik får, som gratis tjänst, företagsrådgivning innan kundtestningen börjar. Så säkerställs att företaget uppfattar vad tulltjänsterna som företaget kommer att använda kräver (kompetens inom tullförfaranden och åtgärder som meddelandetrafiken kräver).

Tullens företagsrådgivning kontaktar företaget för att avtala om tid för rådgivningen.