Direkt meddelandedeklarering

Direkt meddelandedeklarering erbjuder Tullens företagskunder en tjänst med vilken kunderna kan skicka och motta meddelanden.

Direkt meddelandedeklarering är möjlig i dessa Tullens datasystem:

 • Införsel: Deklarationer för tillfällig lagring (UTU) som inges av transportfirmor och lagerhavare
 • Utförseldeklarationer (AREX-systemet)
 • Tullklareringstjänsten: Tulldeklarationer för tullagring och Importförtullning för företag (UTU-systemet)
 • Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU-systemet)
 • Tulldeklarationer vid export (ELEX-systemet)
 • Transiteringsdeklarationer (NCTS-transiteringssystemet)
 • Statistikdeklarationer över EU-intern handel (Intrastat-systemet)
 • Skattegränsdeklaration gällande Åland för företag (nationella skattegränsdeklarationer)
 • Momsdeklarationer vid Ålands skattegräns (ALA-systemet)

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

XML-scheman v. 1.18

XML-scheman v. 1.8

                            

Frågor?

Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

 • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
 • när du behöver en garanti
 • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.