Direkt meddelandedeklarering

Direkt meddelandedeklarering erbjuder Tullens företagskunder en tjänst med vilken kunderna kan skicka och motta meddelanden.

Direkt meddelandedeklarering är möjlig i följande av Tullens datasystem:

  • Summariska införseldeklarationer i sjö-, järnvägs- och vägtrafik samt utförseldeklarationer (AREX-systemet)
  • Tullklarering: deklarationer för import, tullagring och andra särskilda förfaranden vid import, transportfirmors och lagerhavares deklarationer för tillfällig lagring samt transiteringsdeklarationer och skattegränsdeklarationer (UTU-systemet)
  • Tulldeklarationer vid export (ELEX-systemet)
  • Statistikdeklarationer över EU-intern handel (Intrastat-systemet)

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

                            

Frågor?

Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

  • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
  • när du behöver en garanti
  • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.