Direkt meddelandedeklarering

Direkt meddelandedeklarering erbjuder Tullens företagskunder en tjänst med vilken kunderna kan skicka och motta meddelanden.

Direkt meddelandedeklarering är möjlig i dessa Tullens datasystem:

  • Införsel- och utförseldeklarationer (AREX-systemet)
  • Tullklareringstjänsten: Tulldeklarationer för tullagring och Importförtullning för företag (UTU-systemet)
  • Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU-systemet)
  • Tulldeklarationer vid export (ELEX-systemet)
  • Transiteringsdeklarationer (NCTS-transiteringssystemet)
  • Statistikdeklarationer över EU-intern handel (Intrastat-systemet)
  • Skattegränsdeklaration gällande Åland för företag (nationella skattegränsdeklarationer)
  • Momsdeklarationer vid Ålands skattegräns (ALA-systemet)
  • EMCS-systemet för övervakning av varor som flyttas under punktskatteuppskov

Användningen av tjänsten förutsätter Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

Som stöd för utvecklandet av direkt meddelandedeklarering har man upprättat ett dokument som innehåller de vanligaste felsituationerna vid direkt meddelandedeklarering.

XML-scheman v. 1.18

XML-scheman v. 1.8

                            

Frågor?

Rådgivning för företagskunder om specialfrågor, tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel