Ändringar i tillstånd till meddelandedeklarering

Ändringar anmäls med ansökan gällande meddelandedeklarering med Tullen (Tullblankett nr 934) eller genom e-tjänsten Tillstånd och beslut.

Exempel på ändringar är:

  • ändring av programvara (kan kräva nya testningar med Tullen)
  • utvidgning av meddelandedeklarering till ett annat system
  • byte av tjänsteleverantör vid direkt meddelandedeklarering (meddelandedeklaranten ska anmäla byte av tjänsteleverantör, och den nya tjänsteleverantören ska ha tillstånd till direkt meddelandedeklarering)
  • önskan att avsluta kundrelationen för meddelandedeklarering till exempel med anledning av företagsarrangemang.

Om företagets FO-nummer ändras ska en ny ansökan gällande meddelandedeklarering inges.

Frågor?

Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

  • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
  • när du behöver en garanti
  • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.