Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) inges deklarationer för de tredjelandsvaror och unionsvaror som förs in i Finland. Till tjänsten inges också deklarationer för unionsvaror som förs ut ur Finland och för sådana varor från tredje land som varit i tillfälligt lager och som omlastas (s.k. transhipment-varor).

Som identifierad användare kan du inge alla deklarationer gällande avgående och ankommande trafik.

  • Identifierade användare kan bläddra i sina tidigare deklarationer och spara sina deklarationer som utkast.  
  • Som oidentifierad användare kan du endast inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för varor som transporteras landvägen. Oidentifierade användare får ett referensnummer (MRN) för sin deklaration från systemet. Varorna och referensnumret uppvisas för Tullen vid införsel- eller utförseltulkontoret.

Läs mer: Så här identifierar du och ger fullmakt

Skriv ut streckkoden för snabbare gränsövergång

Det MRN som Tullen tilldelat den summariska införseldeklarationen kan skrivas ut som en streckkod. När föraren visar upp varorna och streckkoden för tullen vid gränsen, går tullformaliteterna snabbare.

Användaranvisningar


Frågor?

Användarstöd för e-tjänsterna (även deklarationer gällande Åland)
24/7 (stöd för meddelandedeklarering), mån–fre kl. 8–16.15 (användarstöd för övriga e-tjänster)