Reservförfarande för Portnet-tjänsten

Om det finns en störning i Portnet-tjänsten, kan Tullen fastställa att deklarationerna för sjötrafik ska inges som reservförfarande med en blankett. Blanketter kan användas endast om det föreskrivs separat av Tullens sjötrafikgrupp.

Blanketterna för reservförfarande ska skickas per e-post till sjötrafikgruppens adress meke(at)tulli.fi inom de tidsfrister som fastställts i Tullens föreskrift 3/2018 om deklarationsförfarande för fartyg.

Besättnings- och passagerarlistorna samt sjöfartshälsodeklarationen kan dock skickas per e-post utan Tullens föreskrift om reservförfarande i de fall där deklarationerna inte kan inges till Portnet. Besättnings- och passagerarlistorna ska skickas per e-post

 • till Tullen meke(at)tulli.fi
 • till Gränsbevakningsväsendet ennakkotarkastus(at)raja.fi.        

Om man svarat ”Ja” i förfrågan om sjöfartshälsa, ska en sjöfartshälsodeklaration skickas till adressen duty24@thl.fi vid störningar i Portnet.

Tullens sjötrafikgrupp meddelar om avslutande av Portnet-reservförfarandet. Deklarationer som ingetts under reservförfarandet ska också inges elektroniskt till Portnet efter att reservförfarandet avslutats.

Sjöfartsblanketter:

 • IMO FAL 1 – Allmän deklaration (kombinerad allmän- och farledsavgiftsdeklaration)
 • IMO FAL 2 - Cargo Declaration
 • IMO FAL 3 - Ships Stores Declaration
 • IMO FAL 4 - Crew's Effects Declaration
 • IMO FAL 7 - Dangerous Goods Manifest
 • 995e - NSW Crew list, ver 1.0
 • 996e - NSW Passenger list
 • 1002e - NSW Security
 • 1003e - NSW Waste
 • 1089e - Maritime declaration of health