Deklarationstjänsten för fartygstrafik (Portnet)

Portnet är en tjänst som tillhandahålls av Traficom och där fartygsagenter anmäler fartygsanlöp och -avgångar i sjötrafiken till myndigheter. Anmälningarna kan göras antingen som webbdeklarationer eller genom meddelandedeklarering. Vissa uppgifter gällande fartyg och fartygsanlöp kan också laddas upp till Portnet från deklarantens egna filer.

Det ankomstnummer som tilldelats av Portnet är en av uppgifterna som vid ankomst och avgång ska anges i anmälan om uppvisande av varor. Ankomstnumret fås enkelt från tjänsten PortTraffic.

Portnet-deklarering har behandlats i Tullens föreskrift nr 3/2018. I föreskriften beskrivs också hur man ansöker om att bli en Portnet-deklarant.