Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för export

I Deklarationstjänsten för export kan du inge export- och återexportdeklarationer. En elektronisk exportdeklaration ska inges till Tullen för alla varor som förs ut ur EU, bortsett från vissa undantag av vilka de vanligaste är:

  • postpaket med ett värde av högst 1 000 euro
  • personliga varor som resande själva för med sig

Deklarationen kan inges antingen som identifierad eller oidentifierad användare.

Identifierade användare kan via tjänsten ta fram och skriva ut exportföljedokument (EAD) och överlåtelsebeslut, spara halvfärdiga deklarationer och välja en gammal deklaration som underlag för en ny. Det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet kan också skrivas ut via tjänsten efter att utförseln har bekräftats. Identifierade användare behöver inte besöka Tullen.

Oidentifierade användare måste alltid besöka ett tullkontor. När deklarationen har sparats i Deklarationstjänsten för export får den ett eget referensnummer. Referensnumret och varorna ska uppvisas vid tullkontoret. Tullen överlåter varorna för exportförfarandet och skriver ut exportföljedokumentet (EAD) och överlåtelsebeslutet till exportören. Exportören kan hämta det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet på vilket som helst av de tullkontor som erbjuder kundservice i Finland efter att utförseln bekräftats.

Användaranvisningar

Användaranvisningar för Deklarationstjänsten för export: Hur inger jag en exportdeklaration? (pdf)


Frågor?

Användarstöd för e-tjänsterna (även deklarationer gällande Åland)
24/7 (stöd för meddelandedeklarering), mån–fre kl. 8–18 (användarstöd för övriga e-tjänster)

 

 

Tulldeklarering för privatpersoner
mån–fre 8–18

Du kan be om praktisk hjälp med att 

  • förtulla en vara 
  • göra en exportdeklaration eller en transitering
  • använda importförtullningstjänsten för privatpersoner
  • använda Tullklareringstjänsten (när du förtullar exempelvis djur eller flyttgods).
Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning