Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA)

Sammandragsdeklarationer inges av företag som har Åländskt skattegränsnummer och som säljer varor över skattegränsen till en privatperson.

Observera: Sammandragsdeklarationen förnyas hösten 2023

  • I ALA-tjänsten kan du endast inge deklarationer för varor som förts in över skattegränsen före september 2023.
    • Företag kan logga in i ALA-tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga andra att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Användningen förutsätter att man har beviljats skattegränsnummer av Tullen. 

    • Via Sammandragsdeklaration för skattegränskund ska sammandrag av skattedeklarationer inges elektroniskt. Själva skattedeklarationerna inges med blankett nr 118Ar till Mariehamns tull.

    • När en sammandragsdeklaration ifylls i webbtjänsten, skapar systemet en betalningsreferens som ska användas vid betalningen av mervärdesskatten till Tullen. Också kunder som inte inger sammandragsdeklarationer elektroniskt utan lämnar in dem på papper till Mariehamns tull måste hämta fram betalningsreferensen i webbtjänsten.

    • I tjänsten finns en länk till de vanligaste nätbankerna via vilka mervärdesskatten kan betalas på samma gång.

  • Om du inger en deklaration för varor som transporterats över skattegränsen 1.9.2023 eller därefter, ska du inge deklarationen i Tullklareringstjänsten. För händelser som inträffat i september 2023 kan du inge en deklaration först fr.o.m. 1.10.2023.

Läs mer: Försäljning till privatpersoner – deklaration med skattegränsnummer

Telefonstöd för webbtjänsten

Mariehamns tull ger stöd för användningen av Sammandragsdeklaration för skattegränskund via telefon +358 2955 2333 eller via epost atp.skattegrans(at)tulli.fi 

Telefonstödet ger råd i frågor som gäller webbtjänsten och deklarationernas innehåll. Tullen informerar separat om driftavbrott.


Frågor?

Mariehamn
Gatuadress: Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Mariehamn
Postadress: PB 40, AX-22101 Mariehamn, Åland
mån och fre kl. 12-16.15. Övriga vardagar fås betjäning endast genom tidsbokning. Boka tiden senast dagen innan på adressen mariehamnstull@tulli.fi.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
skattegrans@tulli.fi:
Skattegränsrådgivning på Åland

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort