Hoppa till innehåll

Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA)

Sammandragsdeklarationer inges av företag som har Åländskt skattegränsnummer och som säljer varor över skattegränsen till en privatperson.

Företag kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga andra att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. 

Användningen förutsätter att man har beviljats skattegränsnummer av Tullen. 

Via Sammandragsdeklaration för skattegränskund ska sammandrag av skattedeklarationer inges elektroniskt. Själva skattedeklarationerna inges med blankett nr 118Ar till Mariehamns tull.

När en sammandragsdeklaration ifylls i webbtjänsten, skapar systemet en betalningsreferens som ska användas vid betalningen av mervärdesskatten till Tullen. Också kunder som inte inger sammandragsdeklarationer elektroniskt utan lämnar in dem på papper till Mariehamns tull måste hämta fram betalningsreferensen i webbtjänsten.

I tjänsten finns en länk till de vanligaste nätbankerna via vilka mervärdesskatten kan betalas på samma gång.

Telefonstöd för webbtjänsten

Mariehamns tull ger stöd för användningen av Sammandragsdeklaration för skattegränskund via telefon +358 2955 2333 eller via epost atp.skattegrans(at)tulli.fi 

Telefonstödet ger råd i frågor som gäller webbtjänsten och deklarationernas innehåll. Tullen informerar separat om driftavbrott.


Frågor?

Mariehamn
Gatuadress: Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Mariehamn
Postadress: PB 40, AX-22101 Mariehamn, Åland
mån–fre 12–16.15 (fr.o.m. 12.6.2023 mån och fre kl. 12–16.15)
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
skattegrans@tulli.fi:
Skattegränsrådgivning på Åland

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort