Ankomstnummerförfrågan

Förhandsifylld deklaration i gränssnittstjänsten för ankomstnummerförfrågan

Transportfirman kan förenkla sina kunders importdeklarering med gränssnittstjänsten för ankomstnummerförfrågan (GoodsShipmentInfo, GSI). Då den används får kunden tillgång till en förhandsifylld deklaration i Tullens e-tjänst. En förhandsifylld uppgift är t.ex. lagrets identifieringsnummer.

Kunden får deklarationsuppgifterna med en ankomstnummerförfrågan, dvs. genom att ange försändelsens ankomstnummer eller fraktsedelns nummer i e-tjänsten. Med hjälp av dessa söker gränssnittstjänsten i transportfirmans datasystem uppgifter om försändelsen till deklarationen.

Anvisningar för ibruktagande av gränssnittstjänsten

Transportfirman implementerar tjänsten i sitt eget system enligt Tullens specifikationer och ansöker om tillstånd från Tullen att ansluta gränssnittstjänsten till Tullens system. Gränssnittets funktion ska testas med Tullen.

Tillstånd söks i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering, där man i ansökningsblankettens punkt ”Deklarationer för vilka tillstånd söks” väljer ”Mitt företag vill skicka förhandsuppgifter till Tullen för importdeklarationen (GoodsShipmentInfo)”.

Mera information fås från Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta(at)tulli.fi.