Så här använder du våra tjänster på nätet

I Tullens e-tjänster kan du göra tulldeklarationer, ansöka om tillstånd och söka fram uppgifter som du behöver i deklarationer och ansökningar.

Största delen av tjänsterna kräver att användarna identifierar sig. Identifierade användare kan till exempel spara tidigare deklarationer och ta fram dem senare. I tjänstebeskrivningarna finns det angivet om tjänsten kan användas utan identifiering.

ullens e-tjänster kan användas avgiftsfritt. Tullen handlägger deklarationer dygnet runt. Vi erbjuder stöd för användningen av våra tjänster.

E-tjänster:

Användaranvisningar för tjänsterna

I tjänsterna finns det länkar till separata användaranvisningar samt anvisningar intill varje uppgiftsfält som ska fyllas i. Alla tjänster och användaranvisningarna till dem finns publicerade på finska och svenska, en del också på engelska.

Ta reda på uppgifter i förväg

Det är lättare att använda tjänsterna om du i förväg tar reda på de uppgifter som behövs. Då du t.ex. fyller i tulldeklarationer behöver du exakta uppgifter om varorna. Om tillstånd krävs för att importera eller exportera varan, ska du ha tillgång till dessa då du fyller i deklarationen.

Varukoden för varan bestämmer beloppet av den tull och de övriga avgifter som ska uppbäras, samt eventuella andra krav och importrestriktioner. Varukoder kan sökas fram t.ex. i varukodstjänsten Fintaric eller i EU:s Taric-söktjänst. Läs mer: Varukoder

Att anlita ett ombud

Man kan anlita ett ombud i alla tullärenden. Användaren kan logga in i tjänsterna med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga någon annan att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Andra sätt att sköta ärenden

Om du inte kan använda Tullens e-tjänster t.ex. för att du inte kan identifiera dig elektroniskt, kan du vanligtvis använda något av våra alternativa deklarationssätt. Det går t.ex. inte att lämna in en elektronisk tillståndsansökan på ett annat företags vägnar.

Det finns inga alternativa sätt att lämna in Intrastat-deklarationer. Statistikdeklarationerna måste alltid inges via e-tjänsten.